Dr. Watsonovi stačilo sledovat Sherlocka Holmese při práci a pak ji společně s ním probral, aby si sám osvojil efektivnější metody detektivního uvažování. Totéž nyní zažívají vysokoškolští vyučující na kolegiální návštěvě ve výuce, takzvaných otevřených hodinách. Otevřené hodiny obohacují oba účastníky, vyučujícímu poskytují formativní zpětnou vazbu, pozorujícímu hostu umožňuje zažít výuku z pohledu studentů a vztáhnout ji k té své.

Metoda vznikla spontánně z potřeby učitelů a v letním semestru ji na vlastní kůži zažilo 11 vyučujících napříč fakultami. Pro potřebu strukturované reflexe vznikl „strukturovaný průvodce“ a „náslechový canvas“, oba, každý jinak, vytyčují, čeho si host může všímat. Sleduje například to, jak vyučující komunikuje se studenty, jaké aktivity se v hodině uplatnily, které momenty považuje za inspirativní. Ukázalo se, že někteří vyučující dokážou do výuky vtáhnout i své kolegy.

„Bylo osvěžující vrátit se do role studentky a sledovat, jak hodina funguje u mě samé,“ hodnotí svůj zážitek Petra Paquet z Poradenského centra OU po návštěvě aktivizující výuky Jany Trdé (FU).

„Se svými studenty navštěvuji v rámci učitelské praxe hodiny středoškolských kolegyň a kolegů, sám na sobě jsem něco takového zažil na univerzitě vůbec poprvé. Díky Marku Václavíkovi (PdF), který navštívil moji přednášku, jsem si vytvořil přesnější představu o dopadu metod, které uplatňuji, jejich silných i problematičtějších stránkách. Bylo to nečekaně příjemné, respektující a povzbudilo mě to k dalším inovacím výuky,“ říká Martin Tomášek (FF).

Schopnost popisovat viděné, komunikovat vlastní prožitek hodiny podporujícím způsobem je dovednost, kterou se lze naučit a učitel ji využije i vůči svým vlastním studentům. To, že je po podobném know-how na Ostravské hlad, dokazuje zájem dalších, kteří se na otevřených hodinách začali domlouvat se svými kolegy.

Chcete to také zkusit?

Využijte otevřené hodiny na webu Učím na Ostravské.