Nad fenoménem útěků z vězení pravděpodobně málokdo často a intenzivně přemýšlí, jelikož se jen málokoho toto téma přímo dotýká. Přesto nabízí množství zajímavých faktů, nepravd i hlubokých lidských příběhů. A právě tím vším se zabývá nová kniha s názvem Vězeň na útěku, kterou v pátek 8. prosince od 16:30 představí její autoři Lukáš Dirga a Tomáš Kubín v prostorách OUshopu – Univerzitního obchodu a knihkupectví. Besedu doplní také Lenka Kujevská z Fakulty sociálních studií OU.

Na představení publikace, stejně jako na následnou besedu, jste srdečně zváni. Čerstvě vydaný knižní titul si budete moci na místě v době akce zakoupit dokonce s dvacetiprocentní slevou a nechat si ho podepsat autory.

Kniha Vězeň na útěku vás zavede do světa za vysokými zdmi s ostnatým drátem a představí fenomén, který je sice kvantitativně ojedinělý, zato však úzce provázaný s životy nejen vězněných osob, ale také dalších aktérů vězeňského světa. Autoři v knize diskutují možnosti definování vězeňských útěků, vysvětlují, kdo, proč a jak z vězení utíká, a na základě práce s dostupnými daty vyvrací nepravdy spojené s interpretací útěků z vězeňských zařízení. Prostřednictvím skutečných příběhů, které se odehrály v českém a zahraničím kontextu, přibližují historii i současnost vězeňských útěků a jejich rozmanitá, fascinující a překvapivá provedení.

Publikace spojuje teoretické i praktické zkušenosti s tématem obou autorů. Doktor Lukáš Dirga je český penitenciární (zabývající se vězeňstvím, pozn. redakce) sociolog působící jako výzkumný a akademický pracovník na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Tomáš Kubín působil 16 let ve Vězeňské službě České republiky, kdy během své profesní kariéry řídil dvě české věznice.

Lenka Kujavská, hostka besedy a zástupkyně Ostravské univerzity, pracuje ve Věznici Heřmanice. Na tehdejší Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity vystudovala Sociální práci se zdravotnickým profilem. Ve Vězeňské službě pracuje od roku 1999, od roku 2009 se věnuje psychoterapii s odsouzenými. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Na Fakultě sociálních studií OU vyučuje od roku 2002 předměty související s prací s pachateli trestné činnosti.

Publikace vyšla v Nakladatelství Academia, se kterým OUshop dlouhodobě a intenzivně spolupracuje. „Jsme oficiálními zástupci tohoto nakladatelství v Ostravě, v naší prodejně tak zakoupíte prakticky všechny jejich vydané novinky, stejně jako řadu starších knižních titulů,“ uvádí vedoucí Univerzitního obchodu a knihkupectví OU Markéta Slivková.

Ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia se uskutečnila, stejně jako se do budoucna plánuje, řada akcí. Na jaře proběhlo v OUshopu představení publikace COVID-19 INFODEMIE a beseda s jejími autory Václavem Moravcem a Ladislavem Duškem. Na konci května OUshop přivítal předního českého anglistu a shakespearologa Martina Hilského. A na příští rok je například naplánovaná beseda s etnologem a nositelem ceny Magnesia Litera Martinem Rychlíkem.

Představení knihy a následná beseda proběhne v pátek 8. prosince od 16:30 v OUshopu – Univerzitním obchodu a knihkupectví OU na Mlýnské 5. Na akci, na které bude možné si publikaci Vězeň na útěku zakoupit, vás srdečně zveme. OUshop je název multifunkčních prostor určených pro prodej univerzitních předmětů a publikací nejen z pera akademiků Ostravské univerzity, ale také pro setkávání při komornějších kulturních a společenských akcích. Prodejna je otevřena každý všední den od 9. do 17. hodiny.