Také v novém kalendářním roce navážeme na komunikační platformu, v rámci které rektor OU Petr Kopecký bude otevřeně diskutovat se studenty i zaměstnanci Ostravské univerzity. Čajový servis, anglický čaj, porcelánové talířky, čajové sušenky a především rektor s duší anglisty a amerikanisty, to vše zajistí tradiční anglickou atmosféru.

Setkání nazvané Čaj o páté s rektorem Ostravské je skvělou cestou, jak probrat odlehčená i palčivá témata s vedením univerzity. Další ze série setkání je naplánované na 2. dubna od 17 hodin v dOUpěti na Mlýnské 5 v centru Ostravy.

Zlepšení interní komunikace je ostatně jednou z priorit rektora Petra Kopeckého, který tento typ setkávání inicioval. „Cílem je vytvořit otevřenou a inkluzivní diskuzi mezi vedením univerzity a celou naší univerzitní komunitou. Jedině společně se nám podaří řešit aktuální výzvy a plánovat budoucnost univerzity,“ popisuje rektor.

Věřím, že pravidelné setkávání povede k upevnění vztahů a důvěry mezi celou univerzitní komunitou a vedením univerzity.

Jak takové setkání vypadá? Zachován je duch tradice čaje o páté. Rektor pozve studenty a zaměstnance na neformální setkání do dOUpěte ve Welcome Centre OU, kde bude připraven čaj, káva a drobné občerstvení. Jaká témata se probírají, to záleží na aktuálním dění i na samotných návštěvnících, jejich podnětech a otázkách.

„Věřím, že pravidelné setkávání povede k upevnění vztahů a důvěry mezi celou univerzitní komunitou a vedením univerzity,“ říká rektor Petr Kopecký a dodává, že se na setkání vždy velmi těší.