Pravidelně se snažíme mapovat spokojenost našich uživatelů, získávat od nich názory a připomínky. Díky tomu můžeme kvalitu našich služeb nejen udržovat, ale také rozvíjet.

Univerzitní knihovna by měla být prostorem, kam studenti chodí pro informace. Pro studijní literaturu, materiály na zkoušky, zdroje ke svým závěrečným pracím. Dokážeme toho ale mnohem víc než vám půjčit knihu. Knihovna by měla být místem dobrých rad a vzdělání. Zároveň by měla být vstřícná, komfortní a přívětivá.

O to všechno se snažíme, ale bez vaší zpětné vazby a bez zjištění vašich potřeb se neobejdeme. Chceme vás, naše studenty a také akademické i neakademické zaměstnance Ostravské univerzity, požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Věnujte nám prosím 10 minut svého času a přispějte k tomu, aby se univerzitní knihovna stala atraktivním místem pro každodenní studium a setkávání, knihovnou nabízející kvalitní služby dle aktuálních potřeb našich uživatelů.

Děkujeme!

Dotazník je možné vyplnit od 17. do 30. dubna 2023.

Studenti mohou vyplňovat zde, akademičtí i neakademičtí zaměstnanci zde.