Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Projekt je řešen na všech českých pedagogických fakultách. Za Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity je partnerem tohoto projektu Katedra informačních a komunikačních technologií, která v rámci projektu zaštiťuje tvorbu kurzů pro vzdělávání učitelů vyučujících informatiku, organizuje aktivity týkající se inovací v didaktice informatiky pro studenty a učitele a vybírá vhodné školy pro ověřování nových výukových materiálů.

V kategorii Cena veřejnosti bylo celkem uděleno 3760 platných hlasů a projekt PRIM získal druhý nejvyšší počet. Tento výsledek je o to významnější, že projekt uspěl v konkurenci dalších 83 projektů týkající se inovací ve vzdělávání.