Významnému solitérovi domácí fotografické scény, děkanovi Fakulty umění OU Michalu Kalhousovi, se věnuje nejnovější publikace z edice Olomoučtí fotografové. Práce tohoto fotografa bývají nejčastěji spojovány s pojmem „nefotografie“ a uměleckým využitím technických nedokonalostí klasické analogové fotografie.

Kalhousovými „modely“ byly od počátku 90. let minulého století banální předměty, které ho denně obklopovaly. Postupně se škála témat rozšířila o obyčejné příběhy z všedního rodinného života. Divák v jeho tvorbě (i v knize) nalezne jak kompozice ze zvířecích mrtvolek či monolity z okousaných čokoládových figurek, tak i záznamy okamžiků radosti při hře s dětmi, na výletech rodinou a přáteli. Příběh jednotlivých fotografií podtrhla kurátorka Muzea umění Olomouc a editorka knihy Štěpánka Bieleszová promyšleným výběrem a skládáním fotografií.

Kalhous pracuje velmi svobodně. Ignoruje zavedená formálních pravidla, pro své práce se nebojí přijmout označení ‚nefotografie‘. V jeho případě můžeme hovořit o opravdovém solitérovi české fotografie.

„Michal Kalhous patří k velmi originálním tvůrcům na poli současné české fotografie. Jeho osobitost přitom nespočívá pouze v tématu, ale rovněž přístupu. Stále pracuje s analogovou fotografií. Ve svých minimalistických černobílých kompozicích využívá nadstandartní formáty, kdy je často bezvýznamný předmět díky enormnímu zvětšení vyobrazen jako monumentální plastika,“ říká Štěpánka Bieleszová. „Kalhous pracuje velmi svobodně. Ignoruje zavedená formálních pravidla, pro své práce se nebojí přijmout označení ‚nefotografie‘. V jeho případě můžeme hovořit o opravdovém solitérovi české fotografie,“ doplňuje.

Kalhous, vystudovaný přírodovědec a uměnovědec a dnes také děkan Fakulty umění Ostravské univerzity, svůj osobitý rukopis buduje rovněž po technické stránce, kdy záměrně nechává na fotkách průchod nedokonalostem a neumělosti, které jsou spojeny s analogovou fotografií. Fotografie neretušuje, nedoostřuje či je podexponovává, což jim dodává na charakteristické estetice.

Michal Kalhous je ten typ fotografa, kterého museli objevit jiní. První výstavy jeho snímků v devadesátých letech probíhaly prakticky bez větší iniciativy autora.

„Michal Kalhous je ten typ fotografa, kterého museli objevit jiní. První výstavy jeho snímků v devadesátých letech probíhaly prakticky bez větší iniciativy autora. A přestože se v dnešní době již v uměleckých kruzích jedná o zavedené jméno, komplexní knižní monografie jeho fotografií dosud neexistovala. Jsme proto rádi, že edici Olomoučtí fotografové rozšiřujeme právě o něj,“ poznamenává Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého. Právě to vydává edici Olomoučtí fotografové, která získala Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

Knihu fotografií Michala Kalhouse můžete zakoupit v OUshopu – Univerzitním obchodu a knihkupectví. V edici Olomoučtí fotografové již dříve vyšly knihy mapující dílo mistra aktu a ženského portrétu Miloslava Stibora, autentického dokumentaristy života za normalizace Petra Zatloukala a přední postavy české avantgardní fotografie Karla Kašpaříka.

Fotografie: Jakub Čermák