Nadcházející Vánoce a konec roku představují období, kdy jsou zvláště senioři citlivější na samotu a nedostatek komunikace s okolním světem. Seniorům se zlepší nálada, když přijdou příbuzní, známí nebo i studenti, kteří dovedou promluvit tóny svých nástrojů.
Již samotné očekávání a pak hudební produkce jsou pro ně mimořádnou událostí v jejich každodenním často jednotvárném životě. Jistě, řada seniorů již nemá tak citlivý sluch jako za mlada, ale senioři dovedou vnímat a ocenit celou tu slavnostní a výjimečnou atmosféru, která vystoupení provází.

Studenti (Sylivie Schelingerová, Anna Talázková – flétna, studenti 1. ročníku doktorského studia; Markéta Valášková, Kristina Machačíková – housle, 3. ročník bakalářského studia; Dominik Cvek – viola, druhý ročník bakalářského studia) chtěli svým vystoupením také poděkovat všem sociálním pracovníkům, kteří se o seniory obětavě starají. Je to povolání psychicky i fyzicky hodně náročné a bohužel nedostatečně oceňované. O to více je třeba vyzvednout studenty – umělce, kteří na výzvu vedoucí katedry A. Mozgajové MgA,ArtD reagovali a přihlásili se s krátkým programem na vystoupení v domově pro seniory a to bez nároků na honorář, pouze s ideí potěšit. To je třeba vyzvednout a ocenit.

Mnozí studenti v seniorech vidí svoje vlastní prarodiče. O to lépe se jim hraje. Přináší jim uspokojení, když v očích seniorů vidí poděkování a radost.

                                                                                      Prof.MUDr. J. Mačák, hlavní organizátor