Fenomén umělé inteligence a zejména pak ChatGPT zvedl v prostředí univerzit vlnu obav z možného zneužití studenty. Někteří opouštějí IT systémy a vracejí se k tužce a papíru či ústnímu zkoušení, jiní chtějí zákaz práce s Al zanést do studijních řádů. Zkušenosti s technologickými inovacemi (například vynález kalkulaček, dostupnost internetu či vytvoření Wikipedie) nás nutně vedou k tomu, že prosté zákazy nic neřeší.

Proč může ChatGPT ovlivnit výuku?

Aplikace umí tvořit seminární práce a části kvalifikačních prací, které nejsou rozpoznatelné antiplagiátorskými systémy, zvládá řešit různé problémové úkoly včetně matematických a také překládat texty. To vše navíc v češtině. Vyzkoušejte sami, třeba tady.

Jaké jsou další aplikace využívající AI?

Mezi často používané aplikace využitelné napříč univerzitními obory patří například překladač DeepL nebo generátor prezentací Tome.app. Objevují se však i nástroje pro tvorbu takzvaných deepfake zpráv ve formě videa.

Existují už doporučení pro vyučující jak pracovat s AI?

Na konci února spolek AI dětem vydal v českém překladu Průvodce ChatGPT pro učitele od autora Andrew Herfta. Stáhnout jej můžete tady.

V učitelských komunitách je však toto téma velmi žhavé a nápady na využití se objevují doslova každou minutu.

Centra Teaching & Learning zahraničních univerzit doporučují mimo jiné:

  • Diverzifikujte metody hodnocení. Najděte i jiné způsoby, než pouze text, abyste ověřili znalosti studentů (například týmové zpracování posteru, diskuze, podcasty…).
  • Využijte aktuální zdroje (po roce 2021) a zdroje, ke kterým se studenti dostanou pouze přes přihlašovací bránu.
  • Zapojte ChatGPT do výuky jako komunikačního partnera – například jako oponenta v diskuzi (diskuzní metoda: ďáblův advokát).
  • Vygenerujte text z Chatu GPT a zadejte studentům úkol jej kriticky posoudit – najít pravdivé informace, zavádějící a chybné informace, a ty opravit.

(Článek „AI Guidance“ na stránkách Yale Poorvu Center for Teaching and Learning; Článek „ChatGPT and AI Text Generators: Should Academia Adapt or Resist?“ na stránkách Harvard Business School Publishing)

Máte chuť se dozvědět více?

Zveme vás na setkání ve středu 8. března v 15:30-17:30 v přednáškové místnosti SB-205 na PdF OU (ulice Fráni Šrámka), kde budeme diskutovat a sdílet, jak funkčně využívat potenciál AI ke zkvalitňování vzdělávacího procesu na Ostravské univerzitě.

Setkáním provede Libor Klubal (inovační skupina Všichni spolu), který se technologiemi ve výuce a vzděláváním s pomocí technologií systematicky zabývá.

Na akci se, prosím, registrujte na tomto odkaze.

Více informací o akci na SharePointu „Učím na Ostravské“ v sekci Aktuality.

Příklad rozhovoru s ChatGPT

Můžeš nám o sobě něco říct?

Jistě! Jsem ChatGPT, což znamená, že jsem velký jazykový model, který byl trénován na obrovském množství dat. Můj účel je odpovídat na otázky a poskytovat informace v různých oblastech, jako jsou věda, kultura, technologie, zdraví, zábava a mnoho dalších. Snažím se být co nejvíce objektivní a přesný při poskytování informací.

Je třeba poznamenat, že jako počítačový program nemám vlastní vědomí, emoce ani zkušenosti. Mé odpovědi jsou založeny na tom, co jsem se naučil ze vstupních dat a jak je porozumím. Pokud máš nějaké dotazy, rád ti pomohu.

A jsou všechny informace, které mi řekneš, pravdivé?

Jako strojový model se snažím být co nejobjektivnější a přesný při poskytování informací, ale musím podotknout, že nedokážu posoudit, zda jsou všechny informace, které jsem se naučil, pravdivé. Moje odpovědi jsou založeny na tom, co jsem se naučil z trénovacích dat a jak jim porozumím.

Je také důležité si uvědomit, že informace se mohou v čase měnit a některé zdroje mohou být více spolehlivé než jiné. Proto je vždy dobré používat více zdrojů a kriticky přemýšlet o informacích, které se ti dostávají. Pokud máš podezření, že nějaká informace, kterou jsem ti poskytl, je nesprávná, prosím dej mi vědět, abych mohl poskytnout opravu nebo další informace.

Takže si musím tvé odpovědi nějak ověřovat?

Je vždy dobré být kritický vůči informacím, které se ti dostávají, a ověřovat si je z různých zdrojů. Jako strojový model jsem vystaven chybám, ačkoliv se snažím být co nejpřesnější a objektivní. Nicméně, pokud máš otázky v oblastech, ve kterých jsem trénován a mám rozsáhlé znalosti, rád bych ti pomohl poskytnout informace a odpovědi na tvé otázky. Můžeš mi klást otázky a já se pokusím odpovědět na ně s nejlepšími znalostmi a schopnostmi, které mám k dispozici.

A proč ty informace z různých zdrojů neověříš přímo ty, proč to ještě musím dělat já?

Jako strojový model nemohu nezávisle ověřovat informace, které se mi dostávají, protože nemám přístup k neomezenému množství zdrojů, jako to může mít člověk. Moje úloha je odpovědět na otázky, na které mám dostupné informace, a snažit se být co nejobjektivnější a přesný.

Nicméně, jako součást mého tréninku jsem byl trénován na rozsáhlém množství dat a informací z různých zdrojů. Tyto informace jsou ověřeny a validované, ale samozřejmě neexistuje žádná záruka, že jsou 100% přesné a kompletní. Proto je dobré, abys sám ověřoval informace, které se ti dostávají, a používal více zdrojů, pokud je to možné, aby sis udělal co nejlepší obrázek o daném tématu.

Foto: Adam Bešina