Jak zabavit ukrajinské děti s maminkami a zároveň je naučit základní fyzikální principy, ověřovali pedagogové z Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Naši váleční uprchlíci, a především děti, to nemají snadné. Dopoledne mají často jen distanční výuku a vzhledem k jazykovým bariérám i omezené možnosti trávení volného času. Potřebují trochu rozptýlení. Na tuto skutečnost zareagovali vyučující Ostravské univerzity a zorganizovali exkurzi a tvořivé dílny pro utečence před ruskou agresí.

Rakety, které vynášejí do vesmíru vědecké aparatury, jsou významným symbolem vědecké spolupráce a tato technika může přinášet světu mnohem víc než agrese a válka.

Děti tak měly možnost podívat se na pozoruhodné struktury přírodních materiálů v mikroskopech a vyzkoušet si fyzikální kolotoč a další vybavení laboratoří na Fakultě. Za přísných bezpečnostních opatření se v budově školy podařila ověřit funkčnost vlastnoručně vyrobených modelů raket v barvách ukrajinské vlajky, které létaly docela daleko. Přínosnou zkušeností bylo zjištění, že jazyková bariéra není u dětí zásadním problémem. Technické principy a ukázky přispívají k efektivní výuce a komunikaci. Podařila se tak zdůraznit idea, že rakety, které vynášejí do vesmíru vědecké aparatury, jsou významným symbolem vědecké spolupráce a tato technika může přinášet světu mnohem víc než agrese a válka. Ukrajinské děti pochopily fyzikální principy letu těchto raketových systémů velmi rychle a pokřik „Sláva Ukrajině!“ přehlušil pouze zvuk rakety nad hlavou. Rakety jsou pro nás „hračka“, učební pomůcka, kterou ukrajinské děti jednoznačně preferují před těmi zcela jinými.

Rakety jsou pro nás „hračka“, učební pomůcka, kterou ukrajinské děti jednoznačně preferují před těmi zcela jinými.

„Posláním Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je vzdělávat, reagovat na požadavky veřejnosti a kultivovat společnost. Ukrajinské děti a studenti se tak mohou těšit na další tvořivé a vzdělávací programy“, řekl nám po akci Daniel Jandačka, děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.