Ve svých experimentech hledají cesty, jak rostliny donutit, aby těchto látek produkovaly víc – a byly díky tomu nejen zdravější a odolnější, ale také přínosnější pro člověka.

Fenoly jsou totiž látky se silnou antioxidační aktivitou i protizánětlivými a antibakteriálními účinky. Dlouhodobě jsou rovněž zkoumány v kontextu prevence kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. „Schopnost vytvářet specifické fenolové látky je dána geneticky, tedy hlavně druhem rostliny. Když ale vhodně měníme podmínky, kde roste, můžeme z ní ‚vyždímat‘ ještě víc,“ vysvětluje doktor Jakub Nezval v tmavé místnosti plné růstových komor, jedné z mnoha laboratoří Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Zabývají se tu však nejen tím, jak lze měnit obsah fenolů v rostlinách, nýbrž i jak tyto látky chrání rostliny před negativními abiotickými faktory prostředí – například před UV radiací, neoptimální teplotou, příliš intenzivním světlem nebo suchem.

Rostlinám v komorách zjednodušeně řečeno trochu ztěžují život. Ubírají, nebo naopak přidávají světlo, mění jeho spektrální složení (tedy barevnost), okolní teplotu, ale i další vlastnosti prostředí, ve kterém rostlinky vyrůstají. Pak zkoumají, jak na neobvyklé podmínky jejich zelení figuranti reagují. Především jak se mění metabolický profil fenolových látek (jejich obsah a zastoupení) a zda jsou rostliny s takto upraveným složením fenolových látek odolnější vůči nepříznivým podmínkám.

„Řešíme i takzvanou cross-toleranci – třeba jestli rostliny, u nichž navýšíme produkci fenolů intenzivním UV nebo modrým světlem, budou odolnější proti stresu vyvolanému vysokou teplotou, suchem a tak dále. A taky zda manipulace vedoucí k vyšší produkci fenolů nemají za následek snížení rychlosti růstu nebo produkce biomasy,“ doplňuje další ostravský vědec, doktor Daniel Vrábl. (Číst dál.)

Foto: Jarmila Štuková

 

Pokračování článku najdete na stránkách žurnalistického projektu natbase.cz

Svět na nás chrlí jedno sdělení za druhým. Jak se orientovat v informačním chaosu? Natbase přináší témata, která stojí za pozornost a pomůžou vám lépe chápat dění kolem.

„Promlouváme nejen slovy, ale také prostřednictvím fotografií, infografik či výtvarných děl. Propojujeme svět žurnalistiky, umění a vědy. Tato kombinace nám umožňuje srozumitelně a atraktivně uchopit zásadní společenské debaty. Bez unáhlených závěrů, zato s prostorem k zamyšlení.“