Srdečně zveme širokou veřejnost na besedu Odolná společnost – sociální kolaps a jak jej překonat, která se koná v rámci Týdne humanitních věd organizovaného Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Beseda se koná v pondělí 20. 11. od 17 hodin v Centru PANT, Čs. Legií 22, Ostrava

Dějiny lidstva jsou poznamenány mnoha společenskými výkyvy vedoucími až ke zhroucení civilizací napříč kontinenty. Historie ukazuje, že komplikované mechanismy zajišťující životaschopnost vyspělých společenských struktur, mohou být zároveň také počátkem jejich konce. Potvrzuje se však, že čím silnější je legitimita vlády jednotlivých států, tím odolnější dokáže být společnost vůči nejrůznějším krizím. Debata s egyptologem a archeologem prof. Miroslavem Bártou a historikem doc. Robertem Antonínem posluchačům odhalí nebezpečí patologických jevů objevujících se v komplexních společnostech a mající za následek pád celého systému. Společně budou hledat odpovědi na otázky, jaká je úloha legitimního vedení státu, aby došlo k efektivní eliminaci a překonání civilizačních rizik a zároveň vedla ke společenskému rozvoji či restartu.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D.

Miroslav Bárta vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově (ukončeno v roce 1993) dále pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitách v Praze a v Hamburku. V roce 1997 obhájil doktorát, od roku 2003 je docentem pro obor egyptologie, v letech 2003–2004 byl držitelem Fulbrightova stipendia, University of Pennsylvania, Philadelphia. V letech 2000–2004 byl zástupcem ředitele Českého národního egyptologického centra. Roku 2009 byl jmenován profesorem egyptologie. Kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. n. l., se také již po několik let zabývá studiem tzv. kolapsů, vzestupy a pády v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013). v roce 2013 se stal ředitelem Českého egyptologického ústavu.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

V roce 2002 ukončil studium oboru historie-filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2002 až 2008 absolvoval doktorské studium na Historickém ústavu FF MU. Mezi lety 2005 a 2011 zde pracoval jako výzkumný pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy. V roce 2008 se stal odborným asistentem na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde působil do r. 2013. Od roku 2013 pak pracuje na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde nyní působí jako děkan. V roce 2015 byl jmenován docentem. Je výkonným redaktorem časopisu Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Od roku 2009 je výkonným redaktorem Časopisu Slezského zemského muzea, řada B. Je autorem (a spoluautorem) několika knih a většího množství článků zabývajících se především dějinami za vlády posledních Přemyslovců. Svou knihou Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300 zásadním způsobem obohatil české historické bádání. Dlouhodobě se zabývá dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě, speciálně pak česko-polskými vztahy.