Informace o studijních programech, přijímačkách či budoucím uplatnění mohou uchazeči o studiu na Ostravské čerpat z mnoha různých zdrojů. Kromě webu StudujOstravskou.cz nebo vzdělávacích veletrhů se vybízí univerzitu osobně navštívit na Dni otevřených dveří. A právě ten se konal v pátek 26. ledna na všech fakultách Ostravské univerzity. Na ty dorazilo téměř čtyři a půl tisíce návštěvníků a oproti loňskému ročníku jde o 45procentní nárůst návštěvnosti a historicky nejvyšší účast.

„Přestože se na webu univerzity uchazeči dozví všechny potřebné a faktické informace, možnost prohlédnout si na vlastní kůži učebny, laboratoře nebo studovny a popovídat si s vyučujícími i budoucími spolužáky je bezpochyby naprosto nenahraditelná,“ popisuje vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace Adam Soustružník. Dodává, že vysoká návštěvnost je jedním z důvodů, proč Ostravská univerzita v příštím akademickém roce zorganizuje rovnou dva „běhy“ dne otevřených dveří – listopadový a lednový.

Ostravská univerzita si zakládá na individuálním a osobním přístupu, což se zásadně projevuje nejen ve vztahu k současným studentům, ale rovněž i uchazečům. „Do přípravy Dne otevřených dveří se zapojily stovky vyučujících, studentek a studentů, kterým tímto srdečně děkuji. Společně se nám podařilo představit Ostravskou univerzitu takovou, jaká doopravdy je, tedy jako otevřené a inspirující místo s přátelskou atmosférou,“ uvádí rektor OU Petr Kopecký.

„Těším se na všechny nové studentky a studenty a držím jim palce u přijímacího řízení. Potkáme se nejpozději na OUpeneru, společné imatrikulaci prvních ročníků a zahájení akademického roku,“ dodává rektor.

Uchazeče zajímaly studijní programy, přijímací zkoušky i nové budovy

Vyučující i studenti měli možnost a dostatek prostoru představit pestrou nabídku studijních oblastí i jednotlivých programů. To oceňovaly i zájemkyně o studium Veronika a Adéla, které se vydaly zjistit více nejen o Psychologii, ale i celkové atmosféře. „Zjistily jsme všechno, co nás zajímalo. Na Ostravské jsme se navíc setkaly s velmi vstřícným a příjemným přístupem, což nás opravdu potěšilo,“ souhlasily navzájem.

„Zájemci o studium se nejčastěji ptají na přijímací zkoušky, praxe nebo uplatnitelnost po studiu. Zajímají se i o naše osobní zkušenosti a mají radost, když jim potvrdím, že na Ostravské je individuální a přátelský přístup realitou, nikoliv pouze marketingovým heslem,“ vysvětluje studentka sociologie Nathalie Pavelková.

Uchazeče zajímá i zázemí univerzity, mnoho z nich například budovy City Campusu navštívilo poprvé. V budově Fakulty umění si s nimi povídala studentka zpěvu Terezie Gilligová. „Na novou budovu se příchozí velmi těšili, návštěvu často spojili i s prohlídkou aktuální výstavy Daniela Balabána v GAFU. Otázky směřovaly nejčastěji na přijímací řízení i na to, jak jsem spokojená se studiem já osobně,“ popisuje Terezie.

Z průzkumu mezi návštěvníky vyplývá, že pro devět z deseti uchazečů byl Den otevřených dveří přínosný, téměř polovinu z uchazečů dokonce přesvědčil o podání přihlášky na Ostravskou univerzitu. Mnoho dalších již takto rozhodnuto na akci přicházelo.

Přihlášky je možné podávat do 15. března

Pokud se někteří zájemci o studium na Ostravské nestihli Dne otevřených dveří zúčastnit anebo je třeba napadly nové otázky, mohou se na pracovníky univerzity i nadále obracet. S obecnějšími dotazy například na Poradenské a kariérní centrum, které si na 15. února připravilo oblíbený workshop s názvem „Na co se hodím“.

Pokud jde o otázky zaměřené na již konkrétní studijní programy, ideální je zkontaktovat přímo studijní oddělení příslušné fakulty. Kromě toho je vždy možné spojit se i prostřednictvím sociálních sítí, ať již jde o InstagramFacebook, nebo sít X, ještě donedávna nesoucí jméno Twitter.

Všem zájemcům o studium na Ostravské už zbývá jen poslední krok k odstartování cesty za jejich jedinečným životním příběhem. Jaký? Přece podat si přihlášku na svůj vysněný obor na Ostravské univerzitě. Přihlášky se podávají elektronicky, a to do 15. března 2024. Více informací, stejně jako přehled studijních oblastí a jednotlivých programů, zájemci najdou na webu studujOstravskou.cz.

Foto: Tamara Masnicová