Na život se stipendii jsme v univerzitním prostředí celkem zvyklí. Studentům pravidelně na účtu končí ubytovací stipendium nebo prospěchové za dobré známky. Aktivní studenti pak za pomoc na nejrůznějších akcích můžou získat další odměnu. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) pak můžou získat finance z výjimečného stipendijního programu Příroda bez hranic. Od roku 2020 díky němu PřF OU podpořila zajímavé nápady svých studentů, kteří chtějí rozličnými aktivitami obohatit život na Fakultě, v Ostravě a nejen tu. V průběhu tří let mezi jednotlivce i studentské spolky PřF OU rozdělila tři čtvrtě milionu korun a další peníze má nachystány i pro rok 2023.

„Věříme, že náš program Příroda bez hranic má čím dál větší smysl. Chceme totiž dát našim studentům prostor, aby jejich nápady ožívaly. V průběhu let jsme viděli spoustu úžasných aktivit, které připravili naši studenti. Ať už jsou to workshopy, natočená videa nebo studentský časopis, který dvojjazyčně přibližuje nejen vědecká témata. Kreativita se studentům může hodit nejen v laboratoři či semináři, ale i v životě a my chceme, aby měli prostor vyniknout a zároveň si vyzkoušeli přípravu projektu od jeho návrhu až po jeho vyhodnocení,“ popisuje proděkan pro vnitřní a vnější vztahy PřF OU Tomáš Drobík s tím, že mezi studenty fakulta rozdělí 250 tisíc korun.

Vloni tak uspěla studentka Jana Salamonová s nápadem na propagaci vědy i Přírodovědecké fakulty nebo studentské spolky EPKA či SOVA s EGEOU a studenty kolem časopisu Biologeek, kteří nabídli vše od workshopů, časopisu, popularizačních akcí až po videa.

A jaké nápady mají  na Přírodovědecké fakultě zelenou? Vlastně všechny, které spojují stejně nadšené studenty pro společnou myšlenku – ať už chtějí šířit dobré jméno fakulty, oživit dění na PřF OU, Ostravské i v Ostravě samotné, nabídnout pomocnou ruku zahraničním studentům nebo připravit aktivity na propagaci vědy a poznatků či doučování školákům ze znevýhodněného prostředí.

„Jediné, co musejí studenti udělat je svému nápadu dát určitou formu. Vyplnit projektový záměr, který najdou na našem webu, a ten nám poslat do 22. ledna 2023. Formuláře se v žádném případě bát nemusejí. Jsme připraveni pomoci a poradit tak, aby odevzdaný záměr měl všechny potřebné náležitosti,“ přibližuje koordinátorka studentských aktivit Markéta Kopecká.

Po uzavření příjmu žádostí (22. ledna 2023) pak studenti musí své záměry ve stanoveném termínu odprezentovat před Stipendijní komisí naší Přírodovědecké fakulty. Ta bude hodnotit celkovou kvalitu projektových žádostí a jejich soulad s potřebnými parametry stipendijního programu (zda projekt splňuje cíle PBH; zda jde v rámci navrhovaných aktivit o efektivně vynaložené finanční prostředky atd.). Stipendijní komise na základě těchto parametrů vybere nejlepší projektové záměry a předá své stanovisko děkanovi naší fakulty. Právě děkan doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. rozhodne o přidělení financí konkrétním projektům. Veškeré podrobnosti a podmínky najdete na stránkách našeho stipendijního programu Příroda bez hranic.