Úspěšná mise skupiny českých zdravotníků z neziskové organizace International Humanity, mezi kterými byli i dva absolventi a jeden docent z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, byla zaměřená na léčebnou a preventivní péči, která by byla bez české pomoci pro pacienty v této části světa nedostupná.

První polovinu pobytu se základnou pro skupinu stala Česko-Slovenská nemocnice ve Fanuelu, odkud za pacienty vyjížděli do odlehlých oblastí – kolikrát se jednalo o místa, která nikdy předtím nenavštívil lékař ani bílý člověk. Ve výjezdech do terénu následně pokračovali i v sousední provincii.

„Naše nemocnice funguje v Malawi už tři roky a výsledky její práce jsou zjevné. Nejenže dramaticky ubylo pacientů s pokročilými zanedbanými nemocemi, ale mnohem méně se vyskytují případy těžké dětské podvýživy. Těchto stavů je však stále hodně v oblastech nově navštívených v rámci našich výjezdů, naštěstí už z minulých zkušeností známe rychlá a efektivní protiopatření,“ říká šéflékař International Humanity Rastislav Maďar z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Ostravskou univerzitu reprezentovali i dva absolventi. „V průběhu mise jsme pracovali celkem na 13 místech a spektrum zdravotních problémů místních pacientů bylo velmi široké, u dětí však dominovaly malárie a horečnaté záněty dýchacích cest, které v kombinaci s podvýživou hrozily závažnými komplikacemi,“ doplňuje Jarmila Siverová.

Své zkušenosti z praxe v ordinaci primární péče zúročila na misi v Africe i nejmladší lékařka týmu Veronika Štěpánková. „Místy na nás už ráno u příjezdu čekalo více než tisíc pacientů a prakticky každý den jsme končili až za tmy pod světly z čelovek. Terénní práce v prostředí afrického venkova je mimořádnou zkušeností pro studenty a mladé absolventy Lékařské fakulty doslova k nezaplacení,“ konstatuje MUDr. Štěpánková. A právě tuto příležitost umožnilo Memorandum o vzájemné spolupráci podepsané rektorem Ostravské univerzity prof. Janem Latou a prezidentem International Humanity Malawi Aaronem Maluwou. Ostravská univerzita má tedy v této zemi spolu s neziskovou organizací malou nemocnici.

Pacienti za zdravotníky přichází nebo jsou přivezeni na kole nebo volským povozem z velkých vzdáleností a českou pomoc velmi oceňují. „Některé z dětí byly v tak těžkém stavu, že jsem měl s každým jejich výdechem obavu, aby nebyl posledním,“ uvádí Rastislav Maďar a doplňuje: „Naše snaha pomáhá pacientům a jejich rodinám dostat se ze zoufalé situace, do které se nedostali vlastní vinou. Velké díky patří dárcům z České republiky, kterým osud těžce zkoušených obyvatel Afriky není lhostejný. I tím můžeme přispět k poklesu počtu migrantů směřujících do Evropy, příkladem je právě velmi chudé Malawi, jehož počty obyvatel opouštějících zemi jsou velmi nízké, přitom patří mezi 10 nejchudších zemí světa a v době, kdy zde začínaly české projekty, bylo podle HDP na obyvatele na absolutně nejnižší příčce ze všech zemí světa.“ Organizace International Humanity využívá na pomoc potřebným každou získanou korunu a náklady spojené s účastí na misi si hradí její účastníci z vlastních zdrojů.