Studenti ostravské germanistiky zazářili, odměnou jim bude výlet do Bruselu

Autor: , 30. 11. 2018

Letošní studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU byla podle slov organizátorky dr. Šebestové zcela výjimečná. Všech dvanáct účastníků konference získalo ocenění, čtyři z nich se podívají do Bruselu.


Ostravská katedra germanistiky v rámci Studentských vědeckých konferencí každoročně uděluje cenu Františka Schwarze – mimořádného lingvisty, který byl řadu let také jejím členem. Cena se uděluje za nejlepší studentský referát v kategorii diachronní lingvistiky, letos si ocenění odnesly studentky Barbora Krejčová a Sandra Hrbáčová za referáty na téma Was sollten unsere Vorfahren trinken? Empfehlungen aus deutschen Monatsregeln des 15. Jhs. a Haben Sie Fieber? Kein Problem. Ein Vergleich von Zaubersprüchen des 15. Jhs.

Kromě toho se obě studentky podívají také do Evropského parlamentu v Bruselu, kde stráví čtyři dny ve společnosti europoslance Evžena Tošenovského. Právě on věnoval katedře germanistiky nevšední odměnu v podobě čtyřdenní stáže v Bruselu.

Do Bruselu zavítají také Petr Heczko a Vendula Šípková, které porota ocenila za mimořádný přednes. Dvacátého čtvrtého ročníku Studentské vědecké konference se letos zúčastnilo dvanáct studentů všech stupňů studia (Bc., NMgr. i Ph.D.), své referáty představili v jednotlivých sekcích – literární věda, lingvistika a hospodářská němčina. Porotci se shodli, že výkony všech studentů byly letos mimořádné, proto ocenili všechny zúčastněné.

Ocenění studenti převzali gratulaci od rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty i europoslance Evžena Tošenovského.

Studentská vědecká konference se konala 22. listopadu a finančně ji podpořila společnost Heinzel Pulp Biocel Paskov a.s.