Kvůli pandemii čekali na diplom i rok, v mezičase ale nepřestali pracovat na svých dalších projektech. Tři noví docenti obdrželi 1. března své diplomy z rukou rektora Jana Laty:

Martin Pelc z Filozofické fakulty se ve své habilitační práci věnoval tématu Sport a česká společnost do roku 1939. Kromě svého dosavadního odborného působení na FF je jeho pracovištěm Ústav historických věd na SU v Opavě. „Na předávání diplomu jsem čekal od dubna minulého roku. Přestože byl celý rok v mnoha ohledech náročný, musel jsem přizpůsobovat výuku a hledat nové způsoby, jak předat učivo studentům, na druhou stranu jsem se mohl dostat i k elektronickým zdrojům, knihám, ke kterým bych se jen tak nedostal nebo musel často cestovat. Nebylo to tak, že bych celý rok čekal na to, až dostanu diplom, pořád jsem pracoval na svých projektech, které nepočkají, ale na předání jsem se těšil,“ odpověděl na otázku „Co předcházelo tomuto předávání?“ mladý docent působící v Opavě.

Zleva: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - děkan FF, doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D

Zleva: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. – děkan FF, doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Petr Bujok se věnuje aplikované matematice na katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty, kde vznikala jeho habilitační práce.

Zleva: doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D., doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – děkan PřF.

Vincenc Kopeček působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty, kde se věnuje politické geografii.

Zleva: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor OU, doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D., doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – děkan PřF.

Čtvrtý nově jmenovaný docent, doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty, se předání nemohl zúčastnit.

Komorní poděkování akademikům objektivem fotoaparátu: