Hosty tohoto dílu jsou absolventi Pedagogické fakulty Marita Širmer Martirosyan a Jakub Romba, se kterými jsme se zaměřili na miniškolky a organizaci ROSY. Co je organizace ROSY, na co se zaměřuje a jak je náročné založit takovou organizaci? Tyto otázky jsme položili zakladatelům organizace. Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů.