Protože si myslíme, že sliby se mají plnit, a u péče o životní prostředí to platí dvojnásob, chceme dokončit to, co jsme loni kvůli náročnému terénu nestihli. Minulý rok si na OU podalo přihlášku 11 500 uchazečů, což pro les pod Javorovým vrchem znamenalo přírůstek 6 000 nových stromků. Ruku k dílu přiložili studenti i zaměstnanci univerzity, kteří si vzácnou akci velmi užili.

Zbylých 5 500 stromů zasadíme už 9. a 10. dubna. Krásné nové stromky díky našemu přičinění vyrostou nedaleko Horního Benešova. S jejich sázením nám i letos pomohou Lesy ČR.

„Minulý rok se nám spolupráce s Ostravskou univerzitou osvědčila, studenti se ukázali být houževnatými sázeči a poradili si i s nesnadným kamenitým svahem. Proto jsme rádi, že letos na spolupráci navážeme a společnými silami přispějeme k zalesnění lokalit postižených kůrovcovou kalamitou,“ říká Václav Langer, specialista ochrany přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR.

Stromy, které budeme sázet, nejsou stromy ledajaké. Kromě toho, že budeme vytvářet les smíšený a každý strom bude jiný sám o sobě, znázorňují navíc každého jednoho konkrétního člověka, který si podal přihlášku na Ostravskou. Vznikne tedy les nejen smíšený, ale i značně oduševnělý.

Naše uchazeče nabádáme, aby ovlivnili nejen svou budoucnost, a o to samé se snažíme i my – například vysazujeme přírodě blízké druhové skladby lesa namísto smrkových monokultur. Při sázení stromů tak můžeme spojit příjemné s užitečným. „Loňskou akci si dobrovolníci opravdu užili, což dokazuje i fakt, že letos se nám kapacitu sázečů už téměř podařilo naplnit. Z velkého zájmu o akci je patrné, že studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity není životní prostředí lhostejné a nebojí se na jeho zlepšení aktivně podílet,“ říká mluvčí OU Lucie Fremrová.

 

Akce samozřejmě proběhne pouze za předpokladu příznivé epidemiologické situace. Omezení sociálních kontaktů a s tím spojená nemožnost pořádání větších akcí bohužel studentům nedovoluje setkávat se a navazovat osobní kontakty. V tomto směru pandemie nejvíce dopadá na studenty prvních ročníků, jejichž výuka probíhá od začátku pouze online. Prvákům se pak nenaskýtá moc možností, jak se spojit s ostatními studenty. Právě pro ně sázení stromů získává další rozměr – kromě příležitosti zasadit si vlastníma rukama strom za osobně podanou přihlášku také mohou konečně osobně poznat svoje spolužáky. Pevně věříme, že jim ji budeme moci poskytnout a že se v dubnu pod dubem všichni setkáme.

Pokud si i vy chcete zasadit strom za svou přihlášku, dejte nám o sobě vědět pomocí formuláře. Zajímá vás, jak celá akce loni probíhala? Přečtěte si reportáž, projděte si fotogalerii nebo mrkněte na video, které při sázení vzniklo.