Vysoká škola, to není jen čas čtení literatury a přípravy na zkoušky při cestě za vysněným titulem. Toto inspirující období s sebou přináší prostor pro získávání zážitků, poznávání nových přátel a osvojování praktických dovedností. Nejen s tímto vám pomůže aktivita v studentských organizacích.

„Kromě množství vzpomínek a nových kontaktů vám aktivní spolková činnost přinese celou řadu zkušeností, které se krásně vyjímají v životopise, ale také pomáhají při řešení každodenních pracovních úkolů. Aktivitu ve spolku můžu každému doporučit, zásadně vám ovlivní studentská léta,“ hodnotí marketingová specialistka Lucie Hübschmanová své pětileté působení v univerzitním spolku.

Studentských organizací působících při Ostravské univerzitě je již dnes celá řada, stačí si jen vybrat! A pokud by vás z nabídky žádné aktivity nezaujaly, nevadí, nabízí se založit si vlastní formální spolek nebo studentský klub. Jak se vlastně od sebe tyto dva typy organizací liší?

Studentský klub

Jde o neformální typ sdružení bez právní subjektivity, který je možné založit velmi jednoduše a bez složitých administrativních procesů. Studentský klub může zřídit nejméně tříčlenná skupina, z níž alespoň polovina členů jsou studenti Ostravské univerzity. „O vzniku a existenci studentského klubu je nutné informovat Centrum marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity, které eviduje všechny spolky a studentské kluby na univerzitě, a to vyplněním elektronického formuláře umístěného na webu univerzity“ uvádí tisková mluvčí a kontakt pro studentské organizace Jitřenka Navrátilová.

Na základě zaslaných informací následně pracovníci tohoto centra založí profil klubu na webu a ochotně vám pomůžou se všemi dalšími náležitostmi. Funkční období spolku je stanoveno vždy na období daného akademického roku. Působnost a činnost spolku je tedy nutné každý rok aktualizovat prostřednictvím e-mailu vždy do konce září.

Formální spolek

Chcete svoji vizi dotáhnout dál s působností i mimo univerzitní půdu? Pak je formální spolek tou pravou volbou. Jeho výhodou je jasná řídící struktura a právní subjektivita, která usnadňuje vaši pozici například při vyjednávání s dalšími úřady nejen ve věci financování. Pro formálně založený spolek je potřeba nejméně tříčlenná skupina, která se shodne na obsahu stanov. Alespoň polovina členů musí být studenty Ostravské univerzity, součástí stanov musí být vazba k univerzitnímu prostředí. Následně je třeba spolek zapsat u soudu. Takto zapsaný spolek má své stanovy, jednací řád, identifikační číslo, oficiálně volené orgány a v neposlední řadě i vlastní bankovní účet. Založení studentského spolku se řídí obecnými pravidly zákona č. 89/2012 Sb. Soudem založený spolek je taktéž nutné registrovat Centru marketingu, komunikace a popularizace OU prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách univerzity.

Možností, jak se zapojit do spolkové činnosti, je opravdu mnoho, stačí si jen vybrat tu správnou partu skvělých lidí. A pokud máte zájmy, kterým se zatím žádná organizace nevěnuje, nic vám nebrání si založit nový studentský klub či formální spolek. Ostravská univerzita vám v tom rozhodně podá pomocnou ruku.