Vlaďka Hagenová je lektorka, koučka, mentorka a manažerka obchodu ve společnosti Slůně – svět jazyků s. r. o. a také jedna z hostů, kteří vystoupí na letošním festivalu Za kariérOU. Tématem jejího workshopu „Rétorická klouzačka“ bude rétorika a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Kromě jiného nyní připravuje i sérii dubnových workshopů pro studenty a zaměstnance Ostravské univerzity.

Rétoriku a fonetiku si spojujeme s dovednostmi potřebnými především pro herce nebo moderátory. Jaký je jejich přínos pro „běžnou veřejnost“ – pro někoho, kdo se nechce živit přímo mluveným projevem?

Ano, tohle může být reakce většiny lidí. Všichni se mluveným projevem samozřejmě neživíme, ale každý z nás přitom tím hercem v životě je. Mnoho lidí dnes už naštěstí vnímá nutnost umět krásně mluvit a artikulovat, protože je to vizitka každého z nás. A v „běžném životě“ ji použijeme hlavně, když nám o něco jde, když potřebujeme někoho zaujmout, ať už jde o business nebo osobní rovinu. Koho posloucháte raději? „Huhlu“, nebo někoho, jehož hlas a projev lahodí vašemu uchu? (úsměv)

Předpokládám, že vaše cesta k současné praxi nevedla úplně přímo – jak jste se k ní tedy dostala?

Předpokládáte správně. Ani já jsem se nenarodila řečníkem nebo lektorem. Dlouho jsem pracovala na pozici provozní ředitelky v obchodní firmě a měla na starost i komunikaci mezi zaměstnanci, vedením, zákazníky a partnery. A postavit se například na poradě před kolegy a smysluplně mluvit mi dávalo hodně zabrat. Znáte ten pocit knedlíku v krku, stres, pocení a rudou záři v obličeji? Tak to jsem byla já. Pak přišla velká zkušenost na prknech, co znamenají svět. A logicky mi došlo, že propojení zkušeností z divadla a pracovního prostředí je úžasná věc, která se sebou úzce souvisí. No a když přišlo pracovní vyhoření a hledala jsem cestu kam dál, volba pomáhat lidem s podobnými problémy byla jasná. Následoval lektorský kurz a koučovací výcvik, abych si byla jistá, že umím i dobře naslouchat a své zkušenosti lidem smysluplně předat. Proto vznikla „Rétorická klouzačka“, která zrcadlí mé nabyté zkušenosti a dovednosti.

Co vás na práci s rétorikou nejvíc baví, těší? V čem spatřujete její smysl?  

Naplňuje mě dělit se o své praktické zkušenosti a pomáhat lidem překonávat i tyto „rétorické bariéry“. Těší mě, když vidím, jak si klienti zvedají své sebevědomí, jak nacházejí nové způsoby a cesty ke svému vlastnímu zdokonalení, jak rostou… Umím lidem ukázat cestu, ale pracovat na sobě už musí každý sám. „Leháro“ na mých kurzech rozhodně nečekejte! (smích)

Vaše vystoupení na kariérním festivalu bude kromě rétorické přípravy na pohovor i malou ochutnávkou toho, co se budou moci naši studenti a zaměstnanci naučit na vašich připravovaných workshopech. Koho byste chtěla na své workshopy pozvat? 

Určitě bych ráda pozvala každého, kdo si nebojí přiznat, že jej „někde tlačí bota“ a kdo chce na sobě pracovat. Rétorika není kurz excelu, je to práce člověka se sebou, a to někdy i bolí (úsměv). Workshop je určen všem, kteří chtějí aktivně zlepšit svou rétorickou kompetenci. Myslím, že všichni máme stále co zlepšovat.

Zjistěte, že s hlasem se dá kouzlit a že správné zacházení s dechem při mluveném projevu pomáhá odbourat stres, udržet pozornost a kontrolovat mysl a tělo. Dozvíte se také, proč je po ránu nejdůležitější rozhýbat kromě svého těla a mysli i „masku“. Základní techniky, které vám pomohou skvěle zapůsobit na pohovoru, si procvičte s Vlaďkou Hagenovou naživo na festivalu Za kariérOU dnech ve středu 6. dubna od 11 hodin.

Kompletní program festivalu Za kariérOU 2022 najdete tady.