Všímat si nových nadějných mladých lidí patří mezi dlouhodobé cíle Ostravy. Každým rokem nastupují na univerzity spousty studentů, mezi kterými jsou budoucí vědci, spisovatelé, nebo třeba hudebníci mezinárodních rozměrů. Jejich úsilí, vášeň a píle je často přivede k prestižním pracovním příležitostem u nás i v zahraničí. Nový program na podporu úspěšných vysokoškolských studentů „Talent roku” pokračuje v tradici dlouholetého programu „Stipendia města Ostravy”.

Investice do mladých lidí je nejlepší investicí, kterou můžeme udělat.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 

Foto: Magistrát města Ostravy

Do tohoto nového projektu se letos přihlásilo 28 mladých lidí, zastupitelstvo města Ostravy vybralo deset, kterým udělilo titul Talent roku a cenu ve výši 100 000 Kč. Na vernisáži 9. června 2022 v obřadní síni Nové radnice studentům předala ocenění náměstkyně primátora, Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. Každý z oceněných představil svou cestu studiem, úspěchy i plány do budoucnosti. Přiblížili významné momenty jejich kariéry, absolvované konference a stáže. A někteří doufali, že třeba jejich rodiče konečně lépe porozumí tomu, čemu se vlastně věnují. Ač byl každý z příběhů jedinečný, spojovaly je společné rysy – zápal a nadšení. Díky nim bylo vyprávění Rostislava Langera o kvantově mechanické simulaci 2D materiálů poutavé i pro laika, jako jsem já.

Vědecké panely „Talentů“ ozvláštnila v průběhu vernisáže jedna z oceněných, Michaela „Niké“ Vopalecká, zpěvem několika autorských písní s klavírním doprovodem. Jako jediná z deseti vybraných studentů je teprve v bakalářském programu Současné skladby a produkce na “Harvardu hudby”, Berklee College of Music ve Spojených státech. Druhou skladbu „Storm of Desires“ složila v době před odletem do USA, toužila odjet za svým snem do ciziny, a zároveň nechtěla opouštět milovanou Ostravu.

Jsem vděčná za tento projekt, který spojuje hudbu a vědu, a ukazuje, že věda je tak trochu umění a umění je taky trochu věda.

Michaela „Niké“ Vopalecká 

 

Foto: Magistrát města Ostravy

Mezi oceněnými byli i tři studenti doktorského studia na Přírodovědecké fakultě naší univerzity.

Sandra Charvátová je sice doktorandkou na PřF, zároveň však studuje již pátý ročník Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě. Její výzkum se zaměřuje na vývoj a výzkum buněčné terapie v hematologii a onkologii. V budoucnosti by chtěla získané poznatky z jejího výzkumu využít ve zdravotnictví. Vzhledem ke svému náročnému studiu má dny nabité, najdete ji buď v laboratoři FNO, kde pracuje na svém výzkumu, nebo na přednáškách.

Další naší studentkou je Denisa Višňovská, podílí se na výzkumech střevního mikrobiomu herbivorního hmyzu a časné diagnostiky invazivních mykotických infekcí ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Účastnila se řady výzkumných projektů a je členkou Studentské organizace vědeckých aktivit – SOVA. Věnuje se také vzdělávacím aktivitám pro středoškolské i vysokoškolské studenty.

Třetí oceněný z Ostravské univerzity je Ondřej Dlouhý, jeden z nejlepších studentů doktorského studia na Katedře fyziky Ostravské univerzity. Je členem mezinárodního vědeckého týmu, jež zkoumá význam nedvouvrstevných fází lipidů. Pravidelně se účastní studentských soutěží i zahraničních stáží. I když se kvůli výzkumu nemohl účastnit předávání cen osobně, připojil se aspoň online, aby v krátkosti představil, na čem pracuje.

 

Vyslechnout si jejich inspirativní příběhy přišli především ti, kterým vděčí za podporu na cestě za vysněnými cíli. Takové množství skvělých lidí nemohlo vytvořit jinou než přívětivou atmosféru doplněnou o smích a zasloužené potlesky. Nešlo o setkání anonymních osob a jejich oddělených světů, někteří z oceněných se spolu znají od základní školy, společně v dětství závodili nebo třeba společně vyrůstali jako dvojčata. Celou vernisáž moderovala jedna z oceněných studentů, Denisa Višňovská.

Foto: Magistrát města Ostravy

Doprovázející výstavu představující „Talenty roku“ vytvořili studenti Fakulty umění Ostravské univerzity Vilém Slíž, Ivina Kolesnyakova a Jan Antoš.