Redakce

Redakci OU@LIVE tvoří šéfredaktor, fakultní editoři a fakultní redaktoři. Redaktorem se může stát kdokoli, kdo pracuje či studuje na Ostravské univerzitě (stačí se registrovat zde). Registrací získá vstup do tzv. redakčního systému, ve kterém velmi jednoduše může vytvářet články pro publikování na @LIVE. Tyto články procházejí pouze jedním stupněm kontroly přes fakultní editory, kteří pouze zváží, zda článek souvisí s OU, odpovídá Kodexu přispěvatele @live, neobsahuje politickou či komerční reklamu a neporušuje zákony ČR. Editor nebo šéfredaktor si dále vyhrazuje právo zasáhnout do příspěvku v případě, že je po formální či obsahové stránce nedostatečný, nevhodný nebo obsahuje faktické nebo gramatické chyby.

Šéfredaktor: Andrea Svobodová

Fakultní editoři:
Přírodovědecká fakulta: Stanislav Janalík
Filozofická fakulta: Nela Parmová
Pedagogická fakulta: Zuzana Havrlantová
Fakulta umění: Alexandra Bočková, Michaela Weimann
Fakulta sociálních studií: Anna Krausová
Lékařská fakulta: Zuzana Hajduková