Redakce

Redakci OU@LIVE tvoří šéfredaktor, fakultní editoři a fakultní redaktoři. Redaktorem se může stát kdokoli, kdo pracuje či studuje na Ostravské univerzitě (stačí se registrovat zde). Registrací získá vstup do tzv. redakčního systému, ve kterém velmi jednoduše může vytvářet články pro publikování na @LIVE. Tyto články procházejí pouze jedním stupněm kontroly přes fakultní editory, kteří pouze zváží, zda článek souvisí s OU, odpovídá Kodexu přispěvatele @live, neobsahuje politickou či komerční reklamu a neporušuje zákony ČR. Editor nebo šéfredaktor si dále vyhrazuje právo zasáhnout do příspěvku v případě, že je po formální či obsahové stránce nedostatečný, nevhodný nebo obsahuje faktické nebo gramatické chyby.

Šéfredaktor: Andrea Wantulová

Fakultní editoři:
Přírodovědecká fakulta: Beáta Kapošváry
Filozofická fakulta: Roman Polách a Martin Tomášek
Pedagogická fakulta: Zuzana Havrlantová
Fakulta umění: Leona Pavlíková
Fakulta sociálních studií: Kateřina Glumbíková
Lékařská fakulta: Monika Střelková