Srdce Ostravy se v posledních letech i přes některé neduhy mění před očima. Ve hře je řada projektů, které mají posunout centrum ještě dál. V současnosti tak probíhá například proměna někdejšího komplexu městských jatek nedaleko známé Stodolní ulice na novou moderní výstavní síň nebo stavba Nových Laub poblíž Masarykova náměstí. Připravovaná nová koncertní síň pak pro své originální architektonické řešení patří k nejočekávanějším stavbám světa. Za zmínku rovněž stojí plánované stavby krajské vědecké knihovny zvané Černá kostka. Výraznými stavbami na Černé louce se do rozvoje Ostravy zapisuje i Ostravská univerzita. Prostoru k proměnám přitom nabízí Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) výhledově mnohem víc.

Vedení centrálního ostravského obvodu se v rámci svého budoucího rozvoje chce i proto opřít o propracovanou strategii, se kterou jí pomáhají sociální geografové PřF OU. Připravovaný dokument, který dostal jméno fajnOVA CENTRUM, má určit směřování centrálního ostravského obvodu v dalších letech.

„Přála bych si, aby náš centrální městský obvod byl v dlouhodobém horizontu dobrou adresou pro naše spoluobčany, kteří zde bydlí či pracují, a aby tady zůstali žít nejen oni, ale také jejich děti. Aby byl místem, kam se rádi vracejí návštěvníci. Na radnici vnímáme, že je pořád co zlepšovat a rozvíjet. Abychom mohli správně určit směr, kterým se bude rozvoj obvodu dále ubírat, stanovit priority i kroky, které nás k jednotlivým cílům dovedou, chceme do přípravy strategie zapojit jak širokou veřejnost, tak odborníky a odborné instituce. Proto vítám spolupráci s týmem Ostravské univerzity, jejímž výsledkem bude stěžejní strategický dokument pro příští léta,“ vysvětluje starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová.

Jádro týmu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU tvoří doktoři Ondřej Slach, Alexandr NováčekVojtěch Bosák, které doplňují doktorandky Lucia Hýllová, Lenka Paszová. Obvod se tak může opřít o odborníky, kteří připravovali třeba Koncepci rozvoje kultury statutáního města Ostravy #Kultura2030. V současnosti jsou sociální geografové zhruba v polovině přípravy celé strategie fajnOVA CENTRUM.

„Ten postup naší práce se výrazně nemění. Příprava rozvojové strategie připomíná léčbu pacienta. Nejprve musíme určit, v jakém je obvod stavu, co ho trápí a posléze navrhnout pomyslnou dlouhodobou léčbu. I proto od začátku sbíráme podněty od občanů i návštěvníků na speciální mailové adrese, spustili jsme také dotazníkové šetření a zároveň pracujeme i s výsledky dotazníkových šetření z předešlých let. Aktuální dotazník můžou zájemci z řad obyvatel i návštěvníků vyplnit ještě do 7. října. Analytickou část plánu bychom rádi v následujících týdnech dokončili a pak začneme pracovat na návrhové části strategického plánu, který by měl obvodu ukázat, jakým směrem se minimálně do roku 2027 vydat. Naše představa je, aby byl využitelný s různými aktualizace až do roku 2035,“ popisuje za tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU doktor Alexandr Nováček s tím, že chtějí celou koncepci představit do konce února 2022.

Od začátku sbíráme podněty od občanů i návštěvníků na speciální mailové adrese, spustili jsme také dotazníkové šetření a zároveň pracujeme i s výsledky dotazníkových šetření z předešlých let. Aktuální dotazník můžou zájemci z řad obyvatel i návštěvníků vyplnit ještě do 7. října.

Do přípravy strategického dokumentu pak sociální geografové PřF OU zapojili na 40 odborníků formou rozhovorů, mezi kterými nechybí zástupci různých institucí (Národní památkový ústav, DOV apod.) či politiků (starostové okolních obvodů, hejtman kraje aj.). Kromě nich se další osobnosti setkávají také na pracovních skupinách a v rámci strategického týmu, kde jsou kromě vedení MOaP, ostravského primátora a ředitele MAPPA i zástupci ostravských univerzit. Aby byl plán rozvoje obvodu životaschopný a získal podporu napříč politickým spektrem, zapojili geografové i zástupce opozice.

„V počátcích přípravy podobných strategií mnohdy narážíme třeba i na nedůvěřivost ze strany politiků či zapojených osobností. I proto se snažíme mít všechno argumentačně podložené daty a oslovujeme široké spektrum lidí a odborníků, kteří podle nás můžou dát strategickému plánu nový rozměr a pomůžou nám definovat řešení mnohem flexibilněji. Věřím, že počáteční nedůvěřivost se nám daří postupně odbourat,“ připojuje Nováček.

Potenciál obvodu, který čeká na naplnění

Moravská Ostrava a Přívoz podle sociálních geografů patří k nejreprezentativnějším prostorům celé Ostravy. I přesto ale na území obvodu naráží lidé na řadu míst v neutěšeném stavu (např. zastávka Most Miloše Sýkory nebo Frýdlantské mosty), a některé problémy, které by třeba právě nová strategie mohla pomoci vyřešit.

„Velký potenciál v obvodu skýtají proluky a nezastavěná místa. Zároveň vidíme rezervy v zatraktivnění lokalit, kde lidé příliš nechtějí bydlet. Třeba Přívoz je krásná oblast, ale jeho špatná pověst odrazuje řadu potenciálních obyvatel. Obvod podle nás sráží i to, že není úplně šťastně územně definován, protože se v něm vyskytuje řada fyzických překážek v podobě silnic, železnice nebo řeky. Pokud by se do budoucna podařilo je překonat a vše lépe propojit, aby byla místa dostupnější pěšky, na kole či na koloběžce, určitě by to rozvoji MOaP prospělo. Nejvíc limitující je samozřejmě rozpočet obvodu, který není nafukovací a některá navrhovaná řešení tak musejí být navázány na vnější zdroje – ať už od ostravského magistrátu, státu nebo z Evropské unie,“ naznačuje za tým sociálních geografů doktor Ondřej Slach.

Pro rozvojovou strategii, kterou geografové chystají pro Moravskou Ostravu a Přívoz, bude samozřejmostí i začlenění inspirativních přístupů ze zahraničí.

„Obdobné problémy, které trápí obvod i Ostravu jako celek, řešily také města v zahraničí. Například ve Velké Británii nebo Německu můžeme najít výtečné zdroje inspirace – ať už pro dopravní řešení nebo oživení některých lokalit. Modely řešení můžeme navrhnout různé, vše je ale v rukou vedení centrálního ostravského obvodu a záleží jen na nich, jakým směrem se budou chtít vydat,“ uzavírá doktor Alexandr Nováček.

Už teď je jasné, že připravovanou strategii v budoucnu čekají další aktualizace a zpřesnění, které dle vývoje pomůžou zajistit klíčovému dokumentu jistou flexibilitu a nutnou živost. Promítne se do ní tak nově mimo jiné i podpora z krajského projektu RESOLVE, který obvodu pomůže plánování posouvat dál a reflektovat třeba některé územní změny.