Vedení Ostravské univerzity se souhlasem děkanů všech fakult udělilo „Ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii“ panu profesorovi Petru Fialovi za to, že vrátil do boje o svobodu a demokracii odvahu a lidskost. Touto cenou byli doposud oceněni polský publicista a historik Adam Michnik a český spisovatel, publicista a historik Petr Pithart při příležitosti výročí sametové revoluce v roce 2019.

Jen před několika málo hodinami se vrátil Petr Fiala z osobního setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym, jehož země již po tři týdny čelí brutální agresi ze strany Ruska. S předními představiteli Polska a Slovinska jel Petr Fiala vyjádřit svou podporu Ukrajině přímo do ostřelovaného Kyjeva.

„…tato cesta má nezpochybnitelně pozitivní efekt a symbolický význam, zcela jistě je morální podporou ukrajinské veřejnosti a hlavně – Petr Fiala to považoval za správné, a tak to udělal,“ uvedl k výjimečnému ocenění rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

„Ostravská univerzita se vyhýbala oceňovat jakýmkoli způsobem aktivní politiky. Nyní tedy zdánlivě tuto zásadu porušuje, ale ‚Ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii‘, udělenou Petru Fialovi, nevnímám jako ocenění politika. Je to vyjádření uznání člověku, který svojí cestou do Kyjeva projevil jednak odvahu, což bychom u premiéra očekávali, ale i vzácně lidský přístup. Jistě můžeme diskutovat o tom, zda je to z politického či bezpečnostního hlediska hazard či ne, zda a jak bylo nutno konzultovat tuto akci s ostatními evropskými politiky a podobně. Ale důležitější je pro nás fakt, že tato cesta má nezpochybnitelně pozitivní efekt a symbolický význam, zcela jistě je morální podporou ukrajinské veřejnosti a hlavně – Petr Fiala to považoval za správné, a tak to udělal. Chci doufat, že i ostatní politici budou především dělat to, co považují za správné,“ vyjádřil své uznání rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Osobní předání ocenění proběhne na zasedání Vědecké rady OU či Akademickém dni OU, dle časových možností Petra Fialy.

Adam Michnik na Akademickém dni OU 2019

úvodní fotografie: President Of Ukraine | Flickr