Publikace našich biologů je nejlepší přírodovědeckou encyklopedií v ČR za rok 2016!

Autor: , 17. 5. 2017

Publikace s názvem "Vážky (Insecta: Odonata) České republiky", jejímiž autory jsou Aleš Dolný (hlavní autor), Dan Bárta a Filip Harabiš, byla oceněna jako nejlepší přírodovědecká encyklopedie roku 2016.


Cena byla autorům této publikace slavnostně předána dne 12. května 2017 na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 v Průmyslovém paláci výstaviště Praha – Holešovice. Jde o soutěž, která probíhá každoročně již od roku 1994 pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů. O výsledcích rozhoduje porota složená ze zástupců tlumočnických a překladatelských organizací z České republiky, Slovenské spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, Ústavu translatologie FF UK v Praze, Svazu českých knihkupců a nakladatelů a dalších.

Obrazová publikace “Vážky (Insecta: Odonata) České republiky” o rozsahu 344 stran byla vydána nakladatelstvím Academia v Praze. Je věnována vážkám, skupině hmyzu, která se těší stále větší popularitě i pozitivnímu přijetí jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Je to praktická obrazová publikace, která je velmi dobře využitelná jako terénní příručka, zároveň v ní však nechybí ani obecné informace ze života vážek, jejich biologie i ekologie. Největší devizou knihy jsou unikátní skeny živých jedinců všech středoevropských druhů vážek (v obou pohlavích) pořízené metodou, kterou vymysleli a do praxe zavedli právě uvedení autoři této knihy.

Všechny tři autory této oceněné publikace propojuje Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Aleš Dolný je vedoucím této katedry, Filip Harabiš je absolventem této katedry a Dan Bárta je studentem 3. ročníku aplikované ekologie na této katedře. GRATULUJEME!