Na podzim minulého roku Evropská komise otevřela novou výzvu Erasmus+ na podporu iniciativy Evropských univerzit. S rekordním rozpočtem 402,2 milionu EUR budou stávající i nové aliance evropských univerzit dostávat podporu na upevnění a rozšíření spolupráce mezi evropskými institucemi vysokoškolského vzdělávání. Většina podpořených žádostí je tvořena již existujícími aliancemi, které byly podpořeny ve výzvě 2020 a nyní žádaly o navazující financování. Dále byly v letošní výzvě podpořeny nové aliance, konkurence v rámci této skupiny byla opravdu vysoká.

Komise včera oznámila úspěšné žadatele této výzvy. V ostré konkurenci 39 vznikajících konsorcií se stala aliance NEOLAiA jednou ze sedmi, které byly vybrány k financování.

Konkurence v této prestižní aktivitě programu Erasmus+ není dána jen počtem projektových přihlášek, ale také jejich vysokou kvalitou. Aliance NEOLAiA byla vysoce hodnocena i ve výzvě 2022, získala certifikát kvality, ale 84 bodů ze sta na financování nestačilo. Ve výzvě 2023 byl projekt NEOLAiA oceněn 90 body.

Získání podpory ve výzvě Iniciativy Evropské univerzity znamená pro alianci pro příští čtyři roky finanční podporu na systematický rozvoj spolupráce a realizaci širokého portfolia plánovaných aktivit v oblasti výuky, výzkumu, rozvoje podnikatelských a interkulturních kompetencí studentů a práce se společenskou rozmanitostí, pomůže také otevřít nové příležitosti pro zahraniční studijní i pracovní pobyty studentů a široké sdílení dobré praxe mezi pracovníky všech univerzitních oddělení. „Budování aliance evropských univerzit nelze jejím záběrem srovnat s žádným jiným projektem strategické spolupráce: neomezuje se na nějaké konkrétní téma či oblast, nesoustředí se jen na definované výstupy, je poznáváním, jak věci fungují na univerzitách napříč Evropou, hledáním synergií ve všech činnostech a upevňováním sdílených hodnot,“ vysvětluje Renáta Tomášková.

Výsledky výzvy 2023 jsou nejen velkým úspěchem Ostravské univerzity, ale také posílením postavení České republiky, a zvláště Ostravy a Moravskoslezského kraje, v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zatímco dosud pracovaly v podpořených aliancích evropských univerzit pouze čtyři české univerzity (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze), nyní k nim přibude pět dalších, tři z nich jsou z našeho kraje (Ostravská univerzita, VŠB–Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě).