Pane děkane, získali jste tolik očekávanou akreditaci. Jak teď bude fakulta postupovat?

Po obdržení oficiální informace od předsedy Národního akreditačního úřadu o udělené akreditaci požádám Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity o schválení podmínek přijímacího řízení. Dříve to není možné. Senát však již má informaci, že kvůli urychlení procesu požádám předsedu o hlasování „per rollam”, tedy korespondenčně, abychom nemuseli čekat na termín řádného zasedání. Předpokládám rychlou reakci senátorů.

A dál?

Podmínky přijímacího řízení zveřejníme a bude plynout měsíční interval pro přijímání přihlášek, který z legislativy musíme dodržet. Hned potom zrealizujeme přijímací zkoušky a úspěšní uchazeči budou moci nastoupit do prvního ročníku ještě v říjnu.

Akreditaci jste získali v době, kdy už se pomalu otvírají brány vysokých škol. Předpokládáte, že budou mít studenti o příjímací řízení zájem?

O tom nepochybuji. Zájem bude násobně převyšovat kapacitu ročníku a bude z čeho vybírat. Víme, že zájemci o studium čekají, a naše studijní oddělení pravidelně řeší telefonáty těch, kteří už se nemohou dočkat.

Bylo získání akreditace komplikované?

Je to nesmírně náročný proces a v podstatě se nám za poslední dva roky a pár měsíců k tomu navíc podařil malý zázrak. Bylo to kolektivní dílo. Z kolegů bych jmenovitě uvedl aspoň dvě jména, garanta docenta Martina Starostu a paní proděkanku Ivonu Závackou. Ukázalo se taky, jak velmi dobře nám to funguje s Fakultní nemocnicí, a velmi pomohla i spolupráce s Oblastní stomatologickou komorou. No a bez finanční podpory vedení statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje na nákladné výukové vybavení by to rovněž nebylo možné.

Myslíte si, že se tímto do budoucna podaří vyřešit nepříznivou situaci s dostupností stomatologické péče?

Velké množství obyvatel našeho kraje delší dobu nemohou získat stomatologa. V následující dekádě by se ta situace ještě zhoršovala. Když se podíváme po ČR, nejlíp jsou na tom s dostupností zubařů v těch oblastech, kde mají vlastní studium stomatologie. Jsem si jistý, že ke zlepšení stávající situace naši absolventi výrazně přispějí. A navrhli jsme už i koncepci stipendijního programu, který by je mohl po ukončení studia udržet v našem regionu.