Projekt Rapid Re-Housing vzbuzuje pozornost nejen u nás, ale i v zahraničí.  Je inovativním projektem, který si klade za cíl ukončování bezdomovectví rodin s dětmi metodou „Bydlení především” (Housing first), která je v České republice testována poprvé. Bydlení v tomto přístupu představuje základní lidskou potřebu, která je podmiňující pro fungování lidí ve společnosti. Zúčastněným rodinám je poskytnuto bydlení, přičemž s nimi intenzivně spolupracují sociální pracovníci, kteří je podporují a pomáhají jim ve všech jejich potřebách. Hlavním řešitelem projektu je Magistrát města Brno, spolupracuje na něm výzkumný tým Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a nezisková organizace IQ Roma Servis, která poskytuje sociální podporu rodinám.

Projekt byl již v minulosti několikrát oceněn. Mezi jeho největší úspěchy se řadí první cena organizace FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví nebo například zařazení do příručky Evropské komise pro využívání evropských fondů k řešení bezdomovectví jako příklad dobré praxe.

Nyní obsadil první místo v SozialMarii, soutěži udělující ceny projektům představujícím inovativní řešení sociálních problémů. Projekty svým přístupem reagují na výzvy společnosti, vytvářejí trvale udržitelná řešení a jsou inspirací pro ostatní. Mezi hodnotící kritéria patří inovativnost projektu, jeho dopad a účinnost pro vybranou cílovou skupinu a také efektivní realizace daných cílů. Cena je oceněním dobrých myšlenek a projektů, podporuje jejich propojování a podněcuje diskuze na téma sociálních inovací. Odbornou komisí vybraných patnáct nejlepších projektů získá finanční odměnu, ale také se zviditelní. SozialMarie byla zavedena v roce 2005 a má již tradici v Rakousku, Maďarsku, České republice, Chorvatsku, Německu, Polsku, Slovensku i Slovinsku.

Letos bylo přihlášeno přes 200 projektů. Ocenění projektu Rapid Re-Housing proto znamená obrovský úspěch, velkou čest, další zviditelnění a finanční podporu, která by měla pomoci v boji proti bezdomovectví rodin s dětmi v České republice.