Elita českého zdravotnictví. Těmito slovy uvozuje svůj žebříček 50 nejlepších lékařů Česka prestižní magazín Forbes. Ve výběru těch nejlepších bílých plášťů přitom nechybí hned dva ostravští lékaři a vědci: profesor Roman Hájek a docent Ondřej Šimetka. Do dalšího, prestižního, Výběru 5×5 Forbes zařadil vědce, byznysmeny anebo zdravotní sestry. Mezi pětadvacítkou jmen figuruje také doktorka Renáta Zoubková, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Renomovaný časopis Forbes proslul zejména mapováním majetku a sestavováním žebříčku nejbohatších lidí světa. Každoročně na základě přísných kritérií sestavuje celou řadu dalších seznamů v důležitých oblastech lidského života. Na začátku ledna 2024 tuzemská redakce vybrala dva lékaře a jednu zdravotní sestru FNO, kteří zároveň působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Světově uznávaný odborník v boji proti mnohačetnému myelomu, tedy druhému nejčastějšímu krevnímu nádorovému onemocnění. Profesor Hájek působí jako přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, je profesorem onkologie a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vede mimo jiné kurzy zaměřené na buněčnou a molekulární biologii, biochemii a imunologii s důrazem na procesy související se vznikem a rozvojem nádorových onemocnění. V letech 2015-2023 působil na OU jako prorektor pro rozvoj a strategii. Významnou měrou se podílí na realizaci projektu Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO) – unikátní vědecko-výzkumné centrum zaměřené na biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

V žebříčku 50 nejlepších českých lékařů nechybí ani Ondřej Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU. Popisuje se jako lékař bez hranic, ostatně ve známé humanitární organizaci dlouhá léta působil a absolvoval s nimi několik zahraničních misí. Jako dobrovolník pracoval například ve Východním Timoru nebo na Srí Lance. Je držitelem ceny Via Bona, kterou uděluje Nadace Via za „inspirativní filantropické počiny“. V roce 2020 byl zvolen do Senátu.

PhDr. Renáta Zoubková, PhD.

Do speciálního Výběru 5×5 Forbes zařadil také Renátu Zoubkovou, vítězku soutěže Sestra roku 2023 v kategorii Sestra mého srdce. Je vrchní sestrou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, v této nemocnici vede také pracovní skupinu pro intenzivní péči. Dlouhodobě působí rovněž i na Lékařské fakultě OU. Zasloužila se o vznik a realizaci projektu Acute Pain Servis (APS), který zajišťuje péči o pacienty s akutní bolestí v pooperačním období. Iniciovala také vznik Nutriční ambulance, která slouží k diagnostice a léčbě podvýživy, zejména pak k indikaci domácí enterální výživy. Je organizátorkou řady odborných konferencí, v rámci sesterské sekce připravuje například mezinárodní konferenci Colours of Sepsis.

Profesor Roman Hájek, docent Ondřej Šimetka a doktorka Renáta Zoubková patří k významným osobnostem současné medicíny v Česku. Kromě praktické medicíny se věnují vzdělávání svých nástupců v mnoha kurzech, které nabízí Lékařská fakulta Ostravské univerzity.