Fakulta umění připravuje na rok 2021 nový studijní program, který se bude zabývat produkcí v kulturních a kreativních odvětvích. Vzhledem k tomu, že bude program zaměřen především na praktické dovednosti studenta v oblasti produkce, FU oslovila pomocí Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) také experty z kulturních institucí a komerční sféry zabývající se nejen produkcí, ale také propagací a kreativními průmysly. U kulatého stolu tohoto setkání s názvem InnoLab se dne 11. 9. 2019 na akademické půdě diskutovala problematika připravovaného programu, což vedlo k pozitivnímu přebudování dosavadního rozložení chystaného studijního plánu, jakož i vytvoření sítě adekvátních míst uplatnitelnosti studenta na praxi a návrh možností systematizace a financování výuky externích specialistů z praxe.

Přínosná setkání InnoLab by se měla uskutečňovat periodicky a tedy i napomáhat vytvoření co nejdokonalejší formy nového studijního programu, který bude unikátní i díky spojení nejen výtvarné a hudební části FU OU, ale také partnerskou výukou v úzkém propojení s Vysokou školou báňskou, dále kulturními institucemi a právě hostováním a zajištěním praxí díky specialistům z komerčního sektoru.
Napsala: Eva Mikulášková