Odborníky z celé Evropy na oblast sociální práce opět po roce hostila Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity – její pracovníci totiž uspořádali již 17. ročník Jarní školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia. 17. až 19. dubna tak fakulta přivítala celkem 27 studentů a 28 profesorů z devíti evropských zemí (například z Velké Británie, Francie, Německa, Finska, Polska, Rakouska či Slovenska). Jeden blok byl dokonce uspořádán v hybridní formě, a to pro studenty z indické univerzity Gandhigram Rural Institue.

Hlavním řečníkem konference byl britský profesor Donald Forrester (z britské Cardiff University), který se ve svém příspěvku věnoval inovativnímu konceptu sociální práce zaměřené na práva klientů.

Příspěvky studentů se zabývaly širokým spektrem oblastí z oboru sociální práce od sociálně-právní ochrany dětí, přes identitu sociální práce jako oboru a tvorbu moudrosti praxe, po téma genderu a intimity v sociální práci. Celou konferencí se také prolínalo téma participativních přístupů v sociální práci, kdy nám své zkušenosti s tímto konceptem představil tým Ivety Kowolové, Anny Samkové a Barbory Przybylové.

Konference byla zakončena workshopem, na němž nám svou praxi ze vzdělávání studentů představili členové a členky skupiny expertů se zkušeností s poskytováním sociální práce, kteří působí na Fakultě sociálních studií OU již od roku 2018.

Před samotnou konferencí se konalo setkání členských univerzit Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS), na kterém byly diskutovány možnosti spolupráce na zisku mezinárodního projektu COST Action, ale i novinky ze života ERIS, jako například ediční plán časopisu Czech and Slovak Social Work nebo to, že má ERIS nově svůj profil na sociálních sítích – na Facebooku či Instagramu.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že byl v rámci konference k dispozici bohatý doprovodný program v podobě neformálních setkání studentů, geo-hry nebo komentované prohlídky Dolní oblasti Vítkovic.

Všichni zájemci o téma sociální práce si již dnes mohou zapsat, že příští ročník konference, již osmnáctý, se bude konat ve dnech 23. až 25. dubna 2025.