Prof. Aleš Zářický slavnostně jmenován děkanem

Autor: , 20. 11. 2014

12. listopadu došlo k slavnostní inauguraci děkana Filozofické fakulty prof. Aleše Zářického, který obhájil svůj úřad a Filozofickou fakultu povede po další čtyři roky


inaugurace FF OU 2014

"Slibuji". Nově jmenovaný děkan Filozofické fakulty prof. Aleš Zářický

Samotná volba děkana proběhla 20. března 2014, slavnostní jmenování se však konalo až nyní v aule Ostravské univerzity.

Úvodní slovo slavnostního ceremoniálu pronesl předseda Akademického senátu FF OU doc. Jaroslav David, který přivítal a představil přítomné hosty – rektora, děkany a další představitele vysokých škol, děkany fakult OU, Vědeckou radu Filozofické fakulty, předsedkyni Akademického senátu OU, prorektory OU, proděkany FF OU a další významné hosty z oblasti kultury a zahraničních vztahů, zástupce města i podnikatelské sféry. Jmenujme například biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Lobkowicze, generální konzulku Polské republiky Annu Olszewskou, ředitelku Archivu města Ostravy Dr. Przybylovou, ředitele Galerie výtvarného umění v Ostravě Dr. Jůzu, ředitele Oblasti dolní Vítkovice Ing. Koudelu a další.

Následoval projev rektora prof. Jiřího Močkoře a po něm pak slavnostní předání insignií příslušející úřadu děkana Filozofické fakulty, který přísahou na žezlo potvrdil a přijal děkanský úřad. Z pozice děkana pak jmenoval své proděkany. Na závěr slavnostního ceremoniálu pronesl nový děkan svou inaugurační řeč. Po ukončení ceremoniálu byli všichni přítomní pozváni na slavnostní přípitek a pohoštění do přísálí auly.