Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Autor: , 15. 4. 2016

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabídla studentům, akademikům i veřejnosti také v letošním roce pravidelné přednášky a diskuze v cyklu nazvaném Přírodovědné čtvrtky. Pojďte se podívat na fotografická připomenutí jednotlivých přednášek.


Doc. Marcel Honza přednášel na téma “Hnízdní parasitismus ptáků – modelový systém pro studium koevoluce”. Jeho přednáška uzavřela cyklus Přírodovědných čtvrtků v letním semestru 2016. Foto: Alžběta Sklářová.

Odpolední přednášky z oblasti společenských, vědeckých a vzdělávacích témat v letním semestru 2016 na fotkách Alžběty Sklářové:

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., který je ředitelem Ústavu biologie obratlovců AV ČR a externě přednáší na Masarykově Univerzitě v Brně, přednášel na téma “Hnízdní parasitismus ptáků – modelový systém pro studium koevoluce”.

 

Doc. Otmar Urban, který je vedoucím Laboratoře ekologické fyziologie rostlin na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, přednášel na téma „Globální stmívání a jeho vliv na uhlíkový cyklus“.

 

Quo vadis, jaderná energetiko? Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. z Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednášel na téma „Jaderná energetika – aneb třicet let od Černobylu“.

 

Prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D., který působí v Laboratoři paleoekologie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v Institutu geoekologie a geoinformatiky Univerzity Adama Mickiewicze (Poznaň), přednášel na téma „Přírodní transformace a kulturní adaptace v oblasti leso-tundry severního Jakutska (SV Sibiř) od posledního glaciálu do současnosti“.

 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se stala dějištěm diskuze veřejnosti a zástupců České republiky v Evropském parlamentu. Na téma „Výzvy stojící před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu v tomto roce“ přijeli diskutovat europoslanci Ing., Bc. Kateřina Konečná, prof. PhDr. Jan Keller, CSc., JUDr. Pavel Telička a Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.