Přednáška doktora Marka Malůše s názvem „From Perceptual Isolation to Darkness Therapy“ bude vedena v anglickém jazyce. Sledujte ji ve čtvrtek 11. února 2021 od 17:00 přes Google Meet.

Přednáška představuje historický přehled experimentální psychologické a psychofyziologické výzkumné linie od etapy percepční izolace přes senzorickou deprivaci až po období vývoje a výzkumu omezené/snížené zevní stimulace. Na tento historický přehled a souhrn hlavních výzkumných zjištění dané doby (od 50. do 80. let 20. století) navazuje představení aktuálního výzkumného směřování s populárním pojmenováním „terapie tmou“, které na předchozí výzkumné fáze navazuje. Tato specifická a vyhledávaná modifikace bude přiblížena, budou zmíněny základní dosavadní výsledky i perspektivní výzkumná směřování. Na závěr bude ponechán prostor na případné dotazy.

Marek Malůš působí na katedře psychologie Filozofické fakulty OU od roku 2014. Je jedním z předních českých odborníků na metodu omezené zevní stimulace; specializuje se především na tzv. terapii tmou. Výzkum jeho interdisciplinárního týmu je jedinečný tím, že sleduje vliv této procedury nejen na psychologické parametry, ale také, ve spolupráci s Lékařskou fakultou OU, na psychofyziologické a fyziologické ukazatele.

Přednáška proběhne v rámci univerzitní sítě Collegium Carpathicum, která sdružuje 7 univerzit karpatského regionu. Spolupráce univerzit se rozvíjí s podporou projektu Visegrádského fondu a soustředí se na výměnu přednášejících, odborníků v oblasti přírodovědné a humanitní. K události se tedy připojí zájemci napříč tímto evropským konsorciem.