Primátor a rektoři podepsali memorandum

Autor: , 10. 11. 2016

Univerzity budou součástí přípravy strategického plánu města, který ovlivní jeho směr na další desetiletí. Rektoři obou ostravských univerzit včera podepsali memorandum s primátorem města Ostravy.


Podpis Memoranda o spolupráci mezi městem a dvěma ostravskými univerzitami

9. listopadu 2016 podepsali primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata a rektor VŠB – Technické univerzity profesor Ivo Vondrák Memorandum o spolupráci.

Ostravská univerzita je již od svého vzniku před 25 lety bytostně propojena s Ostravou a místním regionem. A jsme velmi rádi, že podpisem memoranda dostane toto propojení podobu systematické spolupráce. Tuto spolupráci zahájíme projektem strategickým pro univerzitu i město – přípravou nové budovy Fakulty umění a Centra zdravého pohybu na Černé louce, jako součástí budování univerzitního City Campusu – Univerzity ve městě,” řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Pro spolupráci byly vymezeny zejména tyto oblasti: rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce, budování pozitivního image města a regionu, společné kulturní, sportovní a společenské aktivity, spolupráci při realizaci strategických rozvojových projektů města a univerzit, odborné poradenství, zvýšení povědomí o možnostech studia v Ostravě, podporu vynikajících studentů formou stipendia města Ostravy a podporu projektů v rámci vyhlašovaných dotačních titulů města Ostravy.

„Jedním z klíčových dlouhodobých cílů Ostravy, na kterém panuje všeobecná shoda, je podpora vzdělanosti, jako podmínky urychlení rozvoje města i celého regionu. Realizaci tohoto cíle si neumíme představit bez strategického partnerství s univerzitami. Spolupráce mezi městem a oběma veřejnými univerzitami již sice dlouhá léta a dobře funguje, ale uzavřením Memoranda o spolupráci ji chceme potvrdit a pozdvihnout na novou vyšší úroveň,“ přiblížil význam dohody primátor Ostravy Tomáš Macura.