To, že můžeme bránit šíření nákazy covid-19 nošením respirátorů, dodržováním rozestupů, zvýšeným příjmem vitamínu C a D nebo tím, že zůstaneme doma, když na sobě cítíme příznaky, už je běžně známé. Zajímavým a dosud docela podceňovaným způsobem, jak se proti covid-19 bránit, je i pohyb.

 

Čelíme syndémii

„Dlouhodobě přehlížený problém je epidemie, která nás trápí už léta a je stále zlehčována, i když zapřičiňuje chronická onemocnění, respirační problémy nebo náchylnost k infekčním onemocněním,“ otevírá závažný problém epidemie obezity, která je zároveň častým důvodem těžkého průběhu onemocnění covid-19, Lukáš CipryanCentra diagnostiky lidského pohybu. Ve skutečnosti tu teď máme dvě epidemie najednou, které se navzájem ovlivňují.

Naopak pohyb je podle vědců prevencí kardiovaskulárních chorob nebo regrese nádorů, má příznivý vliv na zdraví lidí s diabetem a s problémy s krevním tlakem. „Studie potvrdily také to, že děti, které se pravidelně věnují pohybovým aktivitám, mají lepší studijní výsledky,“ upozorňuje na méně známý účinek pravidelného pohybu děkan Pedagogické fakulty OU Daniel Jandačka.

 

Co můžeme sami ovlivnit

„Rok restrikcí je bohužel podle výzkumů i rokem, který se podepsal na zdraví obyvatelstva. Příkladem je třeba o 30 % častější výskyt psychických problémů nebo horší duševní zdraví obyvatel, které s omezováním pohybu také souvisí,“ říká kinantropoložka a odbornice na psychologii pohybu Steriani Elavsky.

Pohyb je něco, co můžeme vzít do vlastních rukou. Je velmi povzbudivé vědět, že existuje něco, co nám může evidentně skutečně pomoci a co můžeme dělat nezávisle na chaotických krocích vlády.

Je zcela pochopitelné, že je mnoho lidí frustrovaných z vysokých počtů nakažených, ztráty kontroly a restriktivních opatření. „Pohyb je něco, co můžeme vzít do vlastních rukou. Je velmi povzbudivé vědět, že existuje něco, co nám může evidentně skutečně pomoci a co můžeme dělat nezávisle na chaotických krocích vlády,“ říká rektor Ostravské univerzity a lékař Jan Lata. Ten do svého pořadu FactumOU zve vědce a odborníky, kteří umí srozumitelně vysvětlovat složité problémy, kterým dnes společnost čelí.

 

Jak na distanční výuku tělocviku

Podle Daniela Jandačky je důležité získat už v dětství různé pohybové kompetence. Ideální je totiž sportovní aktivity střídat a také mít pohyb zafixovaný jako normální a pravidelnou součást každodenního života. Tady by měla pomoci škola i rodina. „Mysleme na to, že se děti neučí tolik tím, co jim říkáme, ale tím, co vidí. Pokud je pro rodiče zdravý pohyb důležitou hodnotou, bude jí i pro jejich děti,“ rozkrývá podstatu vnitřní motivace k pohybu Elavsky.

Můžete se hýbat pravidelně a intenzivně, ale pokud většinu času vyplňujete sedavým chováním, rušíte benefity, které vám pohyb přinesl.

Rozhodně je na čase, aby se s pohybem v době lockdownu vyrovnala i škola. „Je pravda, že to učitelé v tuto chvíli nemají jednoduché a nemají s tím vůbec žádnou zkušenost. Ze začátku pandemie řešili hlavně teoretické předměty, což se zdálo obtížné, ale zvládlo se to. Tělesná výchova na první pohled vypadá, že je distančně neřešitelná, ale ona řešitelná svým způsobem je. Nejen prostřednictvím mobilních aplikací, ale i prostřednictvím online výuky, třeba aerobním cvičením na hudbu a podobně,“ zdůrazňuje důležitou roli školy Jandačka.

 

 

Oba vědci upozorňují na fenomén sedavosti nebo také sedavého chování, ke kterému máme v době lockdownu ještě větší tendence. „Můžete se hýbat pravidelně a intenzivně, ale pokud většinu času vyplňujete sedavým chováním, rušíte benefity, které vám pohyb přinesl. Měli bychom se proto snažit sezení vyhýbat a/nebo jej často přerušovat a různé aktivity, které během dne děláme, podle toho upravit,“ navrhuje Elavsky, jak problém sedavosti řešit.

Velmi dobře fungují individuální nebo skupinové výzvy, ve kterých mohou děti soutěžit mezi třídami nebo proti svému učiteli.

Jak začít

Začít s pohybovou aktivitou je pro samotného člověka těžké, naštěstí je teď mnohem více možností, jak se motivovat a kde se inspirovat, než třeba před 15 lety. S pravidelným pohybem pomáhají mobilní aplikace, které cílí na zdraví a sport, nebo chytré hodinky, které nabízejí konkrétní programy a doporučení. „Velmi dobře fungují individuální nebo skupinové výzvy, ve kterých mohou děti soutěžit mezi třídami nebo proti svému učiteli,“ zmiňuje jeden z aktuálních trendů Elavsky. Určitě se vyplatí najít si partnera a nepouštět se do toho sám. Podpořit se můžete i na dálku.

Vzhledem k tomu, že se teď budeme muset zdržovat hlavně doma, dává smysl zaměřit se na indoorové aktivity. „Pokud nemáte rotoped nebo běhátko, projděte si nabídku online videí a vyberte si aktivitu, která vás zaujme a bude bavit,“ navrhuje Jandačka a dodává, že je ideální zkoušet aktivity, které jsou vám příjemné a ze kterých máte pozitivní pocity. Nebo se můžete držet toho, co už děláte, jen do toho vložíte více pohybu. Je to lepší, než se vrhat na něco úplně nového.

A neklaďte si hned ze začátku příliš vysoké cíle. „Cíle je lepší postupně zvyšovat nebo podle podmínek i snižovat a jsou pro to dobré důvody,“ připomíná Elavsky jeden z možných demotivátorů, kterým je přehnané očekávání.

 

 

FactumOU na základě vědeckých faktů a studií boří mýty a pomáhá se orientovat ve velkém množství informací, názorů a postojů. Ostravská univerzita se tak snaží postavit dezinformačním kampaním, šířit osvětu a pomoci v aktuální krizi.

Do pořadu FactumOU vybíráme témata, která právě ve společnosti rezonují. Napište si o to, co vás zajímá.