Například ve Fakultní nemocnici Ostrava běží praxe studentů fyzioterapie a ergoterapie bez omezení. „Ve fakultní nemocnici, která zajišťuje superspecializovanou péči v mnoha oborech, mají studenti lékařské fakulty i v těchto týdnech příležitost seznámit se s širokým spektrem onemocnění i s nejnovějšími diagnosticko-terapeutickými postupy. A na rozdíl od zařízení následné rehabilitační péče se u nás studenti setkávají s nemocemi v tom nejakutnějším stadiu,“ vysvětluje výhody praktické výuky na své klinice přednostka Ústavu rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Irina Chmelová. „Například v rámci traumatologického centra se studenti aktivně zapojují do programů péče o pacienty s polytraumaty a mají možnost si vyzkoušet aplikaci sofistikované přístrojové techniky, která usnadňuje péči a zlepšuje zdravotní stav pacientů,“ dodává doktorka Chmelová.

Praktická výuka budoucích fyzitoterapeutů a ergoterapeutů v ostravské fakultní nemocnici je svým způsobem unikátní. Například i díky tomu, že zde mají studenti jedinečnou šanci spatřit, jak správně pečovat o extrémně nezralé děti. „Neonatologické oddělení ostravské fakultní nemocnice dosahuje v péči o děti se závažnými riziky raného údobí výborných výsledků a studenti zde mohou zažít na vlastní kůži zkušenost s aplikací fyzioterapeutických postupů, o kterých se dozvídají v rámci teoretické výuky. Studenti k práci s těmi nejmenšími dětmi přistupují s velkým respektem a zodpovědností. Snažíme se v nich projevit zájem o dětskou problematiku, a proto se jim velmi intenzivně věnujeme, i v rámci dětské rehabilitační ambulance,“ dodává přednostka rehabilitační kliniky.

V péči zaměstnanců rehabilitační kliniky jsou často také pacienti s cévním onemocněním mozku. Poté, co je jim poskytnuta nezbytná akutní pomoc v Komplexním cerebrovaskulárním centru ostravské fakultní nemocnice, která těmto pacientům poskytuje komplexní vysoce specializovanou péči, jsou překládáni na akutní rehabilitační lůžka Kliniky léčebné rehabilitace. U péče o tyto pacienty nechybí ani studenti oboru fyzioterapie a ergoterapie, kteří se v rámci praxe stávají součástí tamního terapeutického týmu.  „Studenti ergoterapie, kterých aktuálně na Lékařské fakultě studuje celkem šedesát, se mimo jiné učí v praxi používat diagnostiku kognitivních funkcí pacientů a seznamují se s možnostmi využití robotických technologií v neurorehabilitaci,“ dodává přednostka Chmelová.

„Přestože jsme aktuální epidemiologickou problematikou velice zatíženi a bojujeme s nedostatkem personálu, snažíme se našim studentům maximálně věnovat. Jsme si totiž vědomi, že se zároveň podílíme na vzdělání a výchově našich budoucích kolegů,“ vysvětluje přednostka Chmelová s tím, že studentům třetího ročníku fyzioterapie i ergoterapie a rovněž studentům magisterského programu nabízí fakultní nemocnice také zajímavá stipendia.

Přednostka rehabilitační kliniky také velmi oceňuje, že se v rámci jarní i podzimní vlny epidemie studenti ostravské Lékařské fakulty velmi aktivně zapojili do práce v nemocnicích a stali se tak důležitou součástí týmů a velkými pomocníky. Pod vedením zkušených terapeutů tak měli studenti i na její klinice možnost vyzkoušet si práci v náročných ochranných pracovních prostředcích.