Koncert je součástí Cyklu komorních koncertů, který pořádá Agentura Presto ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a představí se na něm nejen sólistka opery Národního divadla moravskoslezského, ale také vedoucí katedry sólového zpěvu na Fakultě umění a vedoucí Operního studia Eva Dřízgová-Jirušová. Klavírní spolupráce se ujal Michal Bárta, v současné době působící také na pozici proděkana pro studium.

I tentokráte přijde kultura za vámi domům, a to v pondělí 22. března od 18.30 hodin prostřednictvím streamu ze slavnostního sálu Jiřího Myrona. Vy jej můžete sledovat na tomto odkazu.

 

Program

  • Vítězslav Novák: Melancholické písně o lásce;
  • Gioacchino Rossini: La pastorela delle Alpi; L’orgia; La danza tarantela;
  • Eugen Suchoň: Kúcanské piesne;
  • Petr Iljič Čajkovskij: Otčevo; Zabyť tak skoro; Serenada; Ja li v pole daně travuška byla;
  • Giacomo Puccini: La Bohème – árie Mimi Donde lieta usci;
  • Guiseppe Verdi: Un ballo in maschera – árie Oscara Saper vorreste; Volta la terrea;
  • Petr Iljič Čajkovskij: Eugen Oněgin – dopisová scéna Taťány.

Za všechny k poslechu srdečně zve Halina Františáková.