Už jen do konce srpna je v Ostravském muzeu ke zhlédnutí výstava Poklady z půdy, kterou organizovali studenti učitelství Katedry historie Filozofické fakulty OU pod vedením doktorky Julie Jankové.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo na konci června za účasti pedagogů z katedry historie, studentů a odborné veřejnosti. Součástí zahajovací ceremonie byl i slavnostní raut a přípitek, po kterém první hosté zavítali do prvního patra Ostravského muzea, kde můžete výstavu navštívit ještě do konce prázdnin. Najdete tam rodinné artefakty studentů, kterým organizátoři dodali patřičný puc a prozkoumali jejich příběh. Uvidíte třeba signalizační vysílačku, mačetu či deníky našich předků a budete moct poodhalit každodenní životy obyčejných lidí v minulém i předminulém století.

Velký dík patří zejména dvěma studentům – Richardu Goreckimu a Matěji Dudkovi, kteří se významně podíleli na přípravě výstavy, a navíc připravili také didaktický materiál k exponátům.

Expozice potrvá už jen do konce srpna, tak ji nezapomeňte navštívit. Budete překvapeni, jaké nejrůznější zajímavé předměty se mohou nacházet v našich sklepeních či půdách.