Hostem tohoto dílu byl vyznamenaný učitel Tomáš Chrobák, učitel matematiky, který získal ocenění Globach Teacher Prize CZ a patří mezi TOP 50 učitelů na světě z 12 000 nominovaných. Diskutovali jsme o současných trendech ve vzdělávání, o tom, jak vzdělávat budoucí učitele, jeho úspěších a také o inovativní metodě výuky matematiky – Hejného metodě.

Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů.