„Sustainability in the Midst of Information Disorders“ (Udržitelnost uprostřed informačních poruch) – tak zněl název letošního Blended Intensive Programme (BIP), konaného již potřetí. Letos jej připravila Katedra sociologie na univerzitě v estonském Tartu.

Po dobu jednoho týdne mělo sedm studentek a studentů Katedry sociologie ostravské Filozofické fakulty, spolu se studenty z Paderbornu (Německo) a Katovic (Polsko), možnost účastnit se přednášek a seminářů, které se zaměřovaly jak na téma dezinformací, virtuální a hybridní války, tak na otázku, jak se společnost může této hrozbě, pocházející z Ruska, postavit. Estonská společnost se musí vypořádat s touto hrozbou nejen z důvodu, že Estonsko sdílí 320 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem, ale také proto, že do roku 1991 bylo součástí Sovětského svazu a dodnes tvoří asi 20 procent obyvatelstva rusky mluvící obyvatelé.

Pro lepší porozumění různým aspektům, jako jsou dezinformační kampaně a následné ovlivňování různých oblastí veřejného života, hybridní válka, scénáře možného ruského válečného útoku nebo obrana země, se těmito otázkami zabývala řada projektů a výzkumné instituce, jako například Baltic Defense College nebo Narva College. Učitelé a výzkumníci z Univerzity v Tartu účastníkům BIP přiblížili svá témata a poskytli pohledy do svých výzkumných výsledků.

Vedle přednášek o dezinformacích, umělé inteligenci a válce byla součástí programu i prohlídka města Tartu, návštěva Baltic Defense College a prohlídka cel KGB. Vrcholem týdne byla exkurze do estonského pohraniční města Narva, kde měli studenti možnost navštívit hraniční přechod do Ruska a získat informace o výcviku hraničních vojáků.

Jak viděli svůj studijní pobyt v estonském Tartu sami naši studenti a studentky?

„Jsem ráda, že jsem měla možnost se BIP zúčastnit. Týden strávený v Tartu jsem si opravdu užila a tato zkušenost byla pro mě obohacující. Estonská perspektiva ohledně dezinformací a bezpečnosti je zajímavá a ukázala mi, jak je otázka digitální bezpečnosti a informací důležitá.“ Karolína, studentka sociologie, 2. ročník.

„Poslední den jsme cestovali na sever Estonska, do městečka Narva. Toto město je přímo na hranici Ruska a Estonska. Měli jsme možnost chvíli sledovat průběh kontroly na hranici. Hranicí nás prováděl jeden z místních celníků. Toto byl pro mě asi ten nejsilnější zážitek, vzhledem k dnešní politické situaci.“ Tereza, studentka sociologie, 1. ročník.

„Výlet mě obrovsky zaujal. Nejzajímavější pro mě bylo dozvědět se postoj a myšlenky Estonců k válce na Ukrajině, navštěvovat přednášky lidí, kteří v tomto prostředí žijí, a tím pádem tomu opravdu rozumí.“ Yehor, student sociologie, 2. ročník.

„Prostřednictvím každodenních společných aktivit, diskusí o aktuálních tématech, procházkách po městě nebo společných večeří jsme měli možnost navázat nová přátelství s lidmi z různých zemí Evropy. Celkově to byla úžasná a obohacující zkušenost, která mi poskytla nejen nové poznatky, ale i nová přátelství.“ Martina, studentka sociologie, 2. ročník.

„Velmi mě zaujala exkurze na Baltic Defence College, protože jsme se dozvěděli informace, které bych si sama jen těžko našla na internetu.“ Alina, studentka sociologie, 3. ročník.

„Díky BIPu jsem se dozvěděla, jak Estonci vnímají dezinformace a co dělají pro svou bezpečnost, protože právě dezinformace a bezpečnostní hrozby, spojené s konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem, mají pro Estonsko zásadní společenský význam.“ Polina, studentka sociologie, 2. ročník.

„Tartu je skvělým místem pro oživení myšlení a získání nové perspektivy. Pro mě osobně bylo osvěžující setkat se s lidmi z různých zemí a diskutovat o problematice dezinformací a bezpečnosti. Estonsko má v této oblasti zajímavý přístup, zejména díky svému důrazu na digitální bezpečnost a technologické inovace. Na cestě do Tartu jsem si uvědomila, jaký význam má mezinárodní spolupráce, a to nejen v boji proti dezinformacím a hrozbám kybernetické bezpečnosti.“ Ekaterina, studentka sociologie, 2. ročník.