Ostravské muzeum u příležitosti oslav 100 let Velké Ostravy otevřelo výstavu Od koně k vykřičníku – Od znaku k logu. Výstava, věnovaná heraldice města Ostravy a jeho obvodů, představuje návštěvníkům minulost i současnost ostravské heraldiky a symboliky, stejně jako současné logo města se třemi vykřičníky. Autorsky se na ní podíleli docent Jiří Brňovják a doktor Vítězslav Vilímek z Filozofické fakulty OU.

Výstava byla zahájena ve středu 19. června, návštěvníci si mohou expozici prohlédnout až do 3. listopadu. Pozvánku na výstavu přinášejí sami její autoři v rozhovoru.

Na co je výstava zaměřena?

Výstava Ostravského muzea Od koně k vykřičníku – Od znaku k logu provází návštěvníky historií a vývojem ostravské heraldiky v dějinných souvislostech a představuje obecní heraldiku jako stále živý symbolický kód. Ten je prostředkem identifikace příslušnosti k městu nebo městskému obvodu a dodnes nás obklopuje nejen ve veřejném prostoru. Tradiční znaky i novodobá loga představují zásadní způsob vyjádření identity města i sounáležitosti s ním. V jejich užívání se spojuje jak barvitá historie Ostravy, tak i její současnost a samozřejmě budoucnost.

Čím je město Ostrava z pohledu symboliky zajímavé?

Ostrava od středověku disponuje velmi výraznou, neopakovatelnou a snadno zapamatovatelnou symbolikou koně ve skoku, kterou si stále uchovává. Historie měst a vsí, které se v průběhu 20. století staly součástí dnešní Ostravy, se rovněž odrážela v jejich vlastní obecní symbolice. Dodnes proto ve znacích i na vlajkách městských obvodů můžeme spatřit tradiční symboly venkovské minulosti, které doplňuje obraznost jejich průmyslové proměny.

Na výstavě jsou k vidění historické dokumenty, prapory, pečetidla, medaile i obrazy a reprodukce, dokládající vztah mezi městem jako institucí i místem k životu, jeho reprezentací a spolkovým životem měšťanů, kde hrála městská heraldika zásadní identifikační roli. Jaké další unikáty čekají na návštěvníky výstavy?

Vedle unikátních exponátů, jako jsou například alegorické obrazy, válečné štíty, staré medaile z drahých kovů nebo nákrční řetěz současného primátora, připomíná výstavní expozice každodenní situace, ve kterých se člověk pravidelně setkává se znakem města či obvodu a se současným ostravským logem. I pro samotné Ostraváky jsou mnohdy překvapivé, běžně jim nevěnují pozornost, ale jak doufáme, po návštěvě výstavy si jich začnou všímat.

Na co unikátního se mohou návštěvníci výstavy těšit?

Pro návštěvníky bude jistě zajímavým zpestřením proměnlivá prezentace předmětů v jedné ze speciálních vitrín. Vždy po třech týdnech se v nich budou střídat vzácné originály archiválií a muzejních předmětů, dokumentující heraldiku obcí, které se v průběhu času staly součástí Ostravy. Součástí výstavy jsou audiovizuální projekce, včetně dronových záběrů na architektonické památky nesoucí symboliku města a jeho obvodů. Podařilo se zajistit část úspěšného seriálu České televize „Identita“ o historii českého grafického designu a na výstavě promítáme sekvenci představující logo Ostravy, jehož autory jsou designeři ze Studia Najbrt.

Na své si rozhodně přijdou také rodiny s dětmi, pro školy je připraven edukační program, který zahrnuje základy heraldiky, komentovanou prohlídku výstavy, workshopy nebo tvůrčí dílnu. Přímo ve výstavním prostoru mezi exponáty si děti mohou zkusit namalovat vlastní erb.

Výstavu jsme připravovali s architektem a grafikem, takže unikátní je i její výprava. Snažili jsme se, aby to nebyly jen místnosti s vitrínami, ale aby byl prostor pro náznaky souvislostí, zážitky.

Jak vznikl nápad a motiv k realizaci této výstavy?

Myšlenku veřejně prezentovat barvitý vývoj heraldiky našeho města nosil docent Brňovják v hlavě několik let. Na rok 2024 připadlo jubileum těsně spojené s transformací obcí a jejich symboliky, s posilováním významu původně moravskoostravského koně. To nám dalo hezkou příležitost, městské muzeum nám pak dalo prostory, organizační zabezpečení a pomohlo najít potřebné finanční zdroje.

A jak moc složité je takovou výstavu připravit? Potřebuje to hodně času?

Práce historika celkově je velmi náročná na čas. Výstava ale potřebuje hlavně spoustu lidí a profesí. A také ochoty, protože exponáty mají velmi různý charakter a pocházejí z rozličných míst. Snažili jsme se maximálně využít toho, co je ve fondu Ostravského muzea, ale některé se musely půjčit odjinud, jiné nechat vyrobit a některé se kupovaly v zahraničí. Za půl roku intenzivního sběru materiálu pro realizaci výstavy se podařilo objevit tolik dokumentů a artefaktů, že návštěvníkům se může ukázat jen určitý výběr. Odborník si mnohem komplexnější představu udělá z katalogu, který se připravuje k vydání ke konci celé výstavy.

Foto: Lucie Straková