Ve středu 14. září zahajujeme první kurz, a to „Jak úspěšně začít semestr“ určený vyučujícím doktorandům a akademikům na začátku jejich profesní dráhy.

Kurz se skládá ze dvou lekcí:

  • Jak na první hodinu v semestru (14. 9. v 8:30-12:30) v S-zóně v Univerzitní knihovně.
  • Jak udržet zájem studentů během semestru (30. 9. v 9:00-12:00) v S-zóně v Univerzitní knihovně.

Další kurzy na zimní semestr připravujeme. Začínající vyučující se mohou těšit na semináře o tom, jak na motivaci studentů, jak komunikovat se studenty, jak se připravit na výuku nebo jak na velké přednášky s ICT.

Absolventi loňského ročníku kurzu „Zvyšování pedagogických dovedností“ mimo jiné oceňují, že posílil jejich sebevědomí vystupovat před publikem. Kurz také mladým vyučujícím představil, jak učit moderně. Proč se do kurzů přihlásit?

Moderní výuka vám pomůže:

  • udržet motivaci studentů po celý semestr;
  • rozvíjet u nich kritické myšlení a schopnost sebereflexe;
  • podpořit dlouhodobé zapamatování učiva a rozvoj dovedností;
  • snížit míru neúspěšnosti studentů.

Původně semestrální kurz byl nově rozdělen do jednotlivých modulů „kurzů“, do kterých se mohou zájemci hlásit jednotlivě. Do prvního kurzu „Jak úspěšně začít semestr“ se můžete přihlašovat již nyní. Doktorandi za absolvovaný kurz získávají kredity.