V pátek 13. listopadu jsme si připomněli Mezinárodní den nevidomých a k této příležitosti jsme natočili krátké video se studentem Přírodovědecké fakulty.

Proč zrovna 13. listopad?

Přesně před 275 lety se totiž narodil Valentina Haüye – první učitel a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži. Pozdějším absolventem této školy byl i Louis Braille – vynálezce jedinečného a celosvětově známého bodového písma pro nevidomé.

Díky moderním technologiím a adaptaci studijních materiálů mohou dnes nevidomí nebo slabozrací studenti studovat i obory, kde to ještě před několika lety bylo nepředstavitelné – například historii, přírodovědné obory, informatiku, psychologii a další. Je totiž mnoho způsobů, jak zpřístupnit text i vizuální materiály. Studenti mohou pracovat s knihami a skripty v Braillově písmu, používat automatické čtení zdigitalizovaného texu na svém počítači nebo pro správnou vizualizaci map a předmětů využít i tisk na reliéfní či 3D tiskárně.

Mezinárodnímu dni nevidomých předcházel již Světový den zraku (10. října) a Mezinárodní den bílé hole (15. října). Smyslem těchto dnů by měla být osvěta zaměřená na odlišnosti života lidí potýkajících se s vadou zraku. Na světě totiž žije přibližně 285 milionů lidí se zrakovým postižením a v  České republice je to kolem 74 tisíc, což není málo. V současné době studuje na Ostravské univerzitě 10 nevidomých studentů. Jednomu z nich, Romanovi, děkujeme za pomoc s natočením tohoto videa a přejeme mu mnoho úspěchů při studiu i v osobním životě.

Podporujeme uchazeče a studenty se zrakovým postižením a jsme rádi, že studentům, jako je Roman, můžeme dát příležitost žít jako ostatní.

Centrum Pyramida Ostravské univerzity