Milan Kundera je jeden z mála českých spisovatelů, který ovlivnil literární svět daleko za hranicemi Československa a je právem považován za jednu z nejvýraznějších osobností české i francouzské kultury 20. století. Literární historici Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádají 2. listopadu sympozium s názvem Milan Kundera 1929–2023: reflexe, bilance, ohlédnutí, kde se tuzemští i zahraniční odborníci pokusí jeho tvorbu, život a osobnost představit také širší veřejnosti, a to v mnoha různých (nečekaných či méně známých) souvislostech.

Tímto Vás srdečně zveme na jednodenní sympozium: 2. listopadu od 10 do 16 hodin, které se koná v aule Ostravské univerzity (budova Fakulty sociálních studií), na Českobratrské ul. 16 v centru Ostravy.

„Osobnost a dílo Milana Kundery stále přitahuje pozornost řady odborníků z celého světa a nás těší, že mezi řečníky jsou badatelé nejen ze střední Evropy, ale například také z Japonska. Pokud vím, jde také o první akci tohoto typu nejen v České republice, ale i v Evropě,“ uvedl za organizátory sympozia dr. Karel Střelec z katedry romanistiky Filozofické fakulty OU, který dodává, že celodenní jednání je zdarma přístupné také studentům a zájemcům z řad veřejnosti. Cílem sympozia totiž není pouze akademický literárněvědný přístup, ale představení Kunderova odkazu co nejširšímu publiku.

Jednotlivé příspěvky sympozia se věnují především Kunderovu dílu, ale neopomíjí ani jeho významnou roli při formování československé opoziční a exilové kultury v kontextu dobové společenské a politické situace. Posluchači mají jedinečnou možnost seznámit se dopodrobna s tím, jak je na Kunderovo dílo a osobnost nahlíženo z dnešní perspektivy a jak dalece dokázal svým dílem ovlivnit interpretaci řady společenských a politických událostí, v čemž rovněž tkví síla jeho tvorby. Přijďte se seznámit se známým neznámým Milanem Kunderou.

Soubory ke stažení