Ostravské impulzy pro vzdělávání

Autor: , 15. 10. 2019

Konference zaměřená na předškolní a základní vzdělávání proběhne ve dnech 22.-23. října 2019 v Centru PANT a na Výstavišti Černá louka Ostrava (pavilon A).


Stáhnout (PDF, 585KB)

I. konferenční den / 22. 10. 2019 / Centrum PANT

17.30-17.40 / Registrace

17.40-18.00 / Promítání reportáže Voxpot z Finska o rovnosti vzdělávání

18.00-20.00 / Veřejná debata: Škola a společnost, hledání inspirace

Susanna Bäckman / učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi – Libor Witassek / nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy – Bohumil Kartous (moderátor) / EDUin, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání

II. konferenční den / 23. 10. 2019 / Výstaviště Černá louka Ostrava, pavilon A

8.00-9.00 / Registrace

9.00-12.00 / Festival projektů na podporu talentů

Stage č. 1 Mateřské školy

Stage č. 2 Základní školy

12.00-12.40 / Přestávka na oběd

13.00-15.00 / Panelová diskuse: Dnešní dítě a dnešní škola

Jak základní školy reagují na měnící se potřeby dětí, snahy rodičů ovlivňovat směr vzdělávání, nové metody edukace i možnosti odborné podpory? Cílem je diagnostika současného stavu základního školství a hodnocení nástrojů, které využíváme k jeho podpoře.

Irena Borkovcová / oddělení kanceláře ústředního školního inspektora České školní inspekce – Tomáš Bouda / vedoucí centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity –  Jaroslav Jirásko / ředitel ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad – Petr Nilius / klinický psycholog a psychoterapeut – Michal Orság / ředitel EDUkační LABoratoře v Praze – Lucie Plešková / programová manažerka nadace OSF – Martin Tomášek (moderátor) / didaktik Filozofické fakulty Ostravské univerzity, místostarosta pro vzdělávání v Ostravě-Porubě

15.00-15.30 / Přestávka

15.30-17.30 / Kulatý stůl: Hledání vzdělávací strategie na regionální a lokální úrovni

Cílem je příprava dokumentu, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací strategie a vzdělávacího systému v dalším období. O změnách ve vzdělávání vyvolaných proměnou společnosti a jejími novými potřebami budou mluvit ti, kteří v této oblasti formulují cíle a vytvářejí k jejich naplňování podmínky, s těmi, kteří je na různých úrovních realizují.

Pavel Czank / vizionář, stratég a match-maker – Andrea Hoffmannová / náměstkyně primátora statutárního města Ostrava Jan Hradecký / děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity – Petr Kopecký (moderátor) / pedagog Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen rady města a řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v Rožnově pod Radhoštěm – Ivana Marková / vedoucí Planetária Ostrava – Hana Petrová / ředitelka ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba – Dana Schönová / ředitelka MŠ Čs. exilu 607, Ostrava-Poruba – Stanislav Volčík / vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT

Srdečně Vás zveme!