Srdečně vás zveme na další besedu z cyklu Na Mlýně, která se koná již 18. října od 17:30, ve Welcome centru Ostravské v univerzitní prodejně OUshop. Tentokrát se zaměříme na region Hlučínska za dob nacistického Německa. Do problematiky nás zasvětí doktor Jiří Jung z Filozofické fakulty.

V říjnu 1938 se stalo Hlučínsko součástí nacistického Německa. Krátké osmnáctileté období přináležitosti k Československu bylo vnímáno obyvateli regionu značně problematicky, a proto připojení k Německu veskrze vítali. Již během podzimu 1938 proběhla řada propagandistických akcí, které měly demonstrovat zájem a péči státu o periferní region a jeho obyvatele. Jednou z nich bylo také vytvoření nového zastavovacího plánu, který měl Hlučín proměnit v moderní zahradní město řešené v duchu nacistické architektury a urbanismu.

Máte zvídavé dotazy či komentáře, na které byste se chtěli zeptat? Beseda nabízí skvělou příležitost, jak se nad nimi společně zamyslet. Setkáním provede mluvčí Ostravské univerzity Jitřenka Navrátilová. Je něco, co vás zajímá, ale báli byste se na besedě veřejně zeptat? Po akci vás zveme na neformální aftertalk, třeba i u piva v kavárně Sádrový ježek. Máme omezenou kapacitu, proto se registrujte co nejdříve zde.

V cyklu debat Na Mlýně vám představujeme naše špičkové akademiky. Přijďte si rozšířit obzory na besedu a přidejte se na neformální po besedový aftertalk. Máte jedinečnou možnost poznat naše akademiky z jiné stránky.

PhDr. Jiří Jung, Ph.D. je absolventem Filozofické fakulty OU, na níž vystudoval obory dějiny umění, kulturní dějiny a v doktorském studiu české a československé dějiny. Působí na katedře dějin umění a kulturního dědictví FF OU, na níž přednáší zejména dějiny umění a architektury 19. a 20. století. Jeho odborný zájem se soustředí na problematiku architektury a umění Horního Slezska 19. a 20. století, včetně Hlučínska. Dlouhodobě se věnuje studiu slezského knížecího rodu Lichnovských a jeho uměleckého mecenátu.