Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který společně s vámi v tuto bolestnou chvíli cítíme. Akademická obec Ostravské univerzity je šokována událostí na Filozofické fakultě UK.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast a podporu pozůstalým. Soucítíme se všemi kolegyněmi, kolegy a studujícími z Univerzity Karlovy.

Zítra, 22. prosince, ve 12.00 s námi na ulici Reální před budovou Filozofické fakulty OU můžete zapálením svíčky uctít památku obětí.

Cítíme s vámi v těchto těžkých chvílích.

Vedení Ostravské univerzity, všech jejich fakult i ústavu