„Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzývá MŠMT a reprezentace veřejných vysokých škol k řešení podfinancování filozofických fakult a nerovných platových podmínek akademických pracovníků,“ vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnila Asociace děkanů Filozofických fakult na svých webových stránkách.

V dokumentu se píše o dlouhodobém podfinancování a znevýhodnění filozofických fakult při tvorbě a udělování rozpočtu jak ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak v důsledku problematického nastavení priorit operačních programů a dalších dotačních mechanismů. Způsob přerozdělování financí na základě koeficientů ekonomické náročnosti, kdy humanitní a společenské vědy jsou dlouhodobě vnímány jako ekonomicky nenáročné obory, vede k výrazné mzdové nerovnosti a k soustavnému zhoršování platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult.

Asociace děkanů FF upozorňuje na neudržitelnou situaci, kdy s ohledem na neodpovídající mzdové ocenění dochází k odchodu akademických pracovníků do komerční sféry či regionálního školství, kde jsou v současné době platy středoškolských učitelů a učitelů základních škol mnohdy vyšší než platy odborných asistentů a docentů na filozofických fakultách. Pokud tato situace nebude řešena, může v budoucnu dojít k nevratnému personálnímu rozvratu filozofických fakult v ČR a k zániku mnoha strategických oborů vyučovaných na filozofických fakultách.

Jsou to právě filozofické fakulty, které připravují na budoucí povolání středoškolské pedagogy a další profese, které jsou nenahraditelné ve veřejném i soukromém sektoru a jež tvoří základní páteř fungující diverzifikované společnosti. Filozofické fakulty rovněž hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.

Setkání asociace děkanů se konala 19. listopadu 2021 v Českých Budějovicích. Celý text si můžete přečíst zde.