Vzhledem k náročné životní situaci vedení Ostravské univerzity částečně zjednodušilo přijímací řízení uchazečům, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. V rámci běžného přijímacího řízení totiž musí uchazeči předložit úředně ověřený dokument dokládající absolvované vzdělání, což je pro prchající Ukrajince samozřejmě problematické. V případě chybějících dokumentů tak může uchazeč doložit své vzdělání vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Jeho vzor, formulář žádosti o uznání zahraničního vzdělání a podrobnější informace zájemci najdou na stránkách univerzity a tomto odkaze.

Podstatná je také informace, že podání přihlášky je pro toto zvláštní přijímací řízení bezplatné. Změna se však dotkla také samotných přijímacích zkoušek, u kterých není předpokládána perfektní znalost českého jazyka.

Souhrnné informace Ostravské univerzity pro zasažené válkou na Ukrajině a pro ty, co chtějí pomáhat najdete na stránce osu.cz/ukraine-info.

Konkrétní podmínky pro zvláštní přijímací řízení naleznou ukrajinští uchazeči na stránkách jednotlivých fakult. „Pro samotné podání elektronické přihlášky je nejjednodušší najít si tlačítko „Podej si přihlášku“ v popisu konkrétních studijních programů, které jsou označeny symbolem v podobě ukrajinské vlajky. Poté stačí následovat pokyny procesu podávání e-přihlášky,“ uvedla mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová. Vybrané studijní programy otevřené pro uchazeče z Ukrajiny jsou uvedené na následujících odkazech:

„Válečná situace na Ukrajině je vážná a všichni hledáme způsoby, jak pomoci. Jsme přesvědčeni, že jako univerzita máme odpovědnost podpořit mladé lidi ve studiu a nenechat je vypadnout kvůli těžké sociální situaci ze vzdělávacího procesu. Jsme připraveni poskytnout stipendia nejen našim stávajícím ukrajinským studentům, ale také čtyřiceti novým ukrajinským studentům, kteří se na Ostravskou univerzitu zapíší ke studiu v září. Na Ostravské univerzitě se ale neomezujeme jen na vzdělávání. Mimo řady dalších forem pomoci na všech fakultách organizuje naše Poradenské centrum ve spolupráci se studentskými spolky adaptační aktivity včetně kurzů češtiny pro uprchlíky ubytované na kolejích i jinde v Ostravě,“ řekl rektor Jan Lata.